Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Egzekucja z ruchomości, których posiadanie jest limitowane przez prawo. Kazus egzekucji z automatów do gier hazardowych po nowelizacji ustawy o grach hazardowych na tle egzekucji administracyjnej i sądowej

Alternative title:

Execution of movable property, possession of which is limited by law. The case of execution from gambling machines after the amendment of the Gambling Act on the background of administrative and judicial enforcement

Creator:

Kamiński, Paweł

ORCID:

0000-0002-4669-0065

Subject and Keywords:

egzekucja   automaty do gier hazardowych   zezwolenie   zajęcie egzekucyjne   komornik sądowy

Description:

Tyt. tomu: Czynniki i uwarunkowaniaprawno-ekonomiczne a decyzjejednostek, przedsiębiorstwi społeczeństwa

Abstract:

Artykuł porównuje egzekucję sądową i administracyjną skierowaną do ruchomości, na których posiadanie wymagane jest zezwolenie. Temat jest przedstawiony zarówno z perspektywy administracyjnego organu egzekucyjnego, jak i komornika sądowego. Zaprezentowane zostają różnice pomiędzy metodami postępowania tych organów, jak i przepisami, które regulują to postępowanie. Artykuł przedstawia też zagadnienie w kontekście systemowym, ze wskazaniem przepisów z zakresu innych gałęzi prawa. Przykładem porównawczym jest zagadnienie egzekucji z automatów do gier hazardowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.33.11

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol   eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 33, 2020, s. 145-161

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg