Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Egzekucja z ruchomości, których posiadanie jest limitowane przez prawo. Kazus egzekucji z automatów do gier hazardowych po nowelizacji ustawy o grach hazardowych na tle egzekucji administracyjnej i sądowej

Creator:

Kamiński, Paweł

ORCID:

0000-0002-4669-0065

Subject and Keywords:

egzekucja   automaty do gier hazardowych   zezwolenie   zajęcie egzekucyjne   komornik sądowy

Description:

Tyt. tomu: Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Abstract:

Artykuł porównuje egzekucję sądową i administracyjną skierowaną do ruchomości, na których posiadanie wymagane jest zezwolenie. Temat jest przedstawiony zarówno z perspektywy administracyjnego organu egzekucyjnego, jak i komornika sądowego. Zaprezentowane zostają różnice pomiędzy metodami postępowania tych organów, jak i przepisami, które regulują to postępowanie. Artykuł przedstawia też zagadnienie w kontekście systemowym, ze wskazaniem przepisów z zakresu innych gałęzi prawa. Przykładem porównawczym jest zagadnienie egzekucji z automatów do gier hazardowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.33.11

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 33, 2020, s. 145-161

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg