Object

Title: Nadużycia warunku losowości w definicji legalnej gry na automatach

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nadużycia warunku losowości w definicji legalnej gry na automatach

Alternative title:

Abuse of the randomness condition in the definition of legal slot machine games

Creator:

Politowicz, Jerzy

ORCID:

0000-0002-4315-9367

Subject and Keywords:

gambling   slot machine games   legal definition   abuse  
hazard   gry na automatach   nadużycja   definicja legalna

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Gambling is one of human pastimes, often leading to loss of property or (and) addiction. The main feature of gambling is randomness. It is this feature, combined with the involvement of significant funds in the game, that makes gambling activity particularly vulnerable to various types of abuse. The most common area of abuse is a random definition of a legal slot game. Attempts by illegal operators to “circumvent” this definition are aimed at exempting the gambling games they organize from the limits of the applicable regulations. The latter is intended to capture as much of the gambling income as possible. The purpose of this article is present the definition of legal slot machine games, attempts to circumvent it in practice, and propose a solution to the latter problem. The literature on the subject proves that no one has undertaken a similar task so far, therefore the article may contribute to filling the gap in this area of law.  

Udział w grach hazardowych jest jedną z ludzkich rozrywek, prowadzącą często do utraty majątku lub (i) uzależnienia. Główną cechą gier hazardowych jest przypadkowość, inaczej mówiąc charakter losowy. Ta właśnie cecha, w powiązaniu z zaangażowaniem w grę znacznych środków sprawia, że działalność hazardowa jest szczególnie narażona na różnego rodzaju nadużycia. Najczęstszym obszarem nadużyć jest oparta na warunku losowym definicja legalna gry na automatach. Podejmowane przez nielegalnych operatorów próby „obejścia” tej definicji zmierzają w kierunku wyłączenia urządzanych przez nich gier hazardowych spod ograniczeń obowiązujących regulacji. To ostatnie ma na celu przejęcie jak największej części dochodów pochodzących z hazardu. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki definicji legalnej gry na automatach, prób jej obchodzenia w praktyce, a także zaproponowanie rozwiązania w kierunku rozwiązania tego ostatniego problemu. Literatura przedmiotu dowodzi, że podobnego zadania nikt dotąd się nie podjął, stąd artykuł może przyczynić się do wypełnienia luki w tym obszarze prawa.

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Borszowski, Paweł. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:134008   doi:10.34616/143918       ISSN 2544-8382

Language:

pol

Abstract Language :

eng

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2022

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jun 20, 2022

In our library since:

Jun 20, 2022

Number of object content hits:

40

Number of object content views in PDF format

43

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/143918

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information