Object

Title: Determinant ograniczenia nieostrości przy formułowaniu definicji w prawie podatkowym. Uwagi na tle klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Determinant ograniczenia nieostrości przy formułowaniu definicji w prawie podatkowym. Uwagi na tle klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Alternative title:

Determinant of blurring restrictions when formulating definitions in tax law. Comments regarding the tax avoidance clause

Creator:

Borszowski, Paweł

ORCID:

0000-0003-3570-2101

Subject and Keywords:

legal definition   concept blur   definition determinants  
definicja legalna   nieostrość pojęć   determinanty definicji

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The article analyses one of the legal definitions used in tax law. Within this definition, determinants for its formulation should be highlighted. The determinant of blur focus is basic. Based on this determinant, an analysis of the clause against tax avoidance was made. Proposed amendments to legal regulations were also indicated.  

W opracowaniu poddano analizie jeden z rodzajów definicji legalnych, które mają coraz częstsze zastosowanie w przepisach prawa podatkowego. Chodzi o definicje legalne ograniczające nieostrość przepisów prawa podatkowego. Kluczowe w konstruowaniu tych definicji staje się zastosowanie determinantu ograniczenia nieostrości. Nieuwzględnienie tego determinantu przez ustawo-dawcę podatkowego może powodować negatywne skutki w postaci wyboru niewłaściwego obszaru podlegającego definiowaniu czy w sensie błędów popełnionych już w samym formułowaniu danej definicji legalnej. Dlatego też w artykule wskazano sposób rozumienia determinantu ograniczenia nieostrości. W celu ukazania praktycznego zastosowania tego determinantu odniesiono się do rozwiązań przyjętych w klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110315   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.43

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 589-598

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

142

Number of object content views in PDF format

147

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120234

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information