Object

Title: Jednostki organizacyjne urzędów celno-skarbowych w zakresie przeciwdziałania organizacji nielegalnych gier hazardowych na automatach

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jednostki organizacyjne urzędów celno-skarbowych w zakresie przeciwdziałania organizacji nielegalnych gier hazardowych na automatach

Alternative title:

Organizational units of customs and tax offices in the field of illegal games on gambling machines

Creator:

Politowicz, Jerzy

ORCID:

0000-0002-4315-9367

Subject and Keywords:

customs and tax offices   organization of the tax apparatus   illegal games on gambling machines  
urzędy celno-skarbowe   organizacja aparatu skarbowego   nielegalne gry hazardowe na automatach

Abstract:

The organization of gambling on machines has been subject to particularly rigorous restrictions by the Polish legislator. The control of this area was entrusted to the bodies of the National Tax Administration and the customs and tax authorities operating within its structures. In turn, customs and tax authorities carry out their tasks with the help of subordinate offices. The organizational structure of these offices has been regulated by law. In offices, divisions have been created within which individual organizational units, fulfilling a well-defined scope of tasks, function. The purpose of this article is an attempt to answer the question: what organizational cells of customs and tax offices have been entrusted with the task of counteracting the illegal organization of gambling on machines and to what extent? The literature of the subject proves that no one has yet undertaken a similar task. This article can therefore contribute to filling the gap in this area of financial law.  

Organizację gier hazardowych na automatach polski ustawodawca poddał szczególnie rygorystycznym ograniczeniom. Kontrola tego obszaru powierzona została organom Krajowej Administracji Skarbowej i działającym w jej strukturach organom celno-skarbowym. Z kolei organy celno-skarbowe realizują swoje zadania dzięki podległym sobie urzędom. Struktura organizacyjna tych urzędów została uregulowana prawnie. W urzędach utworzono piony, w ramach których funkcjonują poszczególne komórki organizacyjne, realizujące ściśle określony zakres zadań. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jakim komórkom organizacyjnym urzędów celno-skarbowych powierzone zostało zadanie przeciwdziałania nielegalnej organizacji gier hazardowych na automatach, a także w jakim zakresie? Literatura przedmiotu dowodzi, że podobnego zadania nikt jeszcze się nie podjął. Niniejszy artykuł może zatem przyczynić się do wypełnienia luki w tym obszarze prawa finansowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108548   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.18

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 247-257

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 5, 2022

In our library since:

May 16, 2020

Number of object content hits:

759

Number of object content views in PDF format

772

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118093

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information