Object

Title: Przedawnienie straty podatkowej — uwagi na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2018 roku, I SA/Wr 462/17

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przedawnienie straty podatkowej — uwagi na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2018 roku, I SA/Wr 462/17

Alternative title:

Limitation of tax loss — comments on the background of the judgment of the Provincial Administrative Court in Wrocławof 15 February 2018, I SA/Wr 462/17

Creator:

Łukowiak, Bartosz

ORCID:

0000-0003-3993-2182

Subject and Keywords:

limitation of tax loss   limitation   tax loss   tax law   administrative judiciary  
przedawnienie straty podatkowej   przedawnienie   strata podatkowa   prawo podatkowe   sądownictwo administracyjne

Abstract:

The subject of this work is the issue of the limitation of tax loss. The basis for consideration is the content of the judgment of the Provincial Administrative Court in Wrocław of 15 February 2018, I SA/Wr 462/17, in which it was assumed that Article 70, § 1 of the Polish Tax Ordinance Act must be applied not only with regard to the limitation of tax liability but also to the limitation of tax loss. The text analyzes the judgment in detail, presents further arguments in favor of the position set out in its statement of reasons and draws the appropriate conclusions de lege ferenda.  

Przedmiotem niniejszej pracy jest zagadnienie przedawnienia straty podatkowej. Podstawę rozważań stanowi treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2018 roku, I SA/Wr 462/17, w którym przyjęto, że art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej należy stosować nie tylko w odniesieniu do przedawnienia zobowiązania podatkowego, lecz także przedawnienia straty podatkowej. W tekście przeprowadzono szczegółową analizę przywołanego orzeczenia, przedstawiono dalsze argumenty na rzecz stanowiska zaprezentowanego w jego uzasadnieniu oraz sformułowano stosowne wnioski de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116064   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.33.2

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 33, 2020, s. 13-23

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 5, 2022

In our library since:

Sep 28, 2020

Number of object content hits:

46

Number of object content views in PDF format

47

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127087

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information