Object

Title: Elementy oceny charakteru zmian w prawie podatkowym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Elementy oceny charakteru zmian w prawie podatkowym

Alternative title:

Elements of opinion about the nature of changes in tax law

Creator:

Huchla, Andrzej

ORCID:

0000-0002-3119-742X

Subject and Keywords:

tax law   changes in tax law   tax legislation  
prawo podatkowe   zmiany prawa podatkowego   legislacja podatkowa

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Significant changes that have taken place in Polish tax law in recent years are primarily aimed at increasing budget revenues. This is done by improving efficiency and sealing the tax system by introducing new forms of burden and using subsequent taxpayer control mechanisms (including those modelled on solutions or recommendations of international importance). However, this is often done by way of frequent amendments, not based on the analysis of the effectiveness of earlier solutions, blurring the border between changes and introducing new taxes.  

Istotne zmiany, jakie dokonywały się w polskim prawie podatkowym, mają na celu przede wszystkim zwiększenie wpływów budżetowych. Służą temu wprowadzanie nowych form obciążeń oraz uszczelnianie systemu podatkowego przy zastosowaniu kolejnych mechanizmów kontroli podatników (w tym wzorowanych na rozwiązaniach lub rekomendacjach o znaczeniu międzynarodowym). Odbywa się to jednak w drodze zbyt częstych nowelizacji, niepopartych analizą skuteczności wcześniejszych rozwiązań, z zatarciem granicy między zmianami a wprowadzaniem nowych podatków.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110317   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.45

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 609-617

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

48

Number of object content views in PDF format

53

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120236

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information