Object

Title: Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego jako organ samorządu sądownictwa administracyjnego we Włoszech

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego jako organ samorządu sądownictwa administracyjnego we Włoszech

Alternative title:

The Presidium of the Administrative Judiciary Council as the organ of the administrative judiciary in Italy

Creator:

Haczkowska, Monika

ORCID:

0000-0001-6502-8117

Subject and Keywords:

administrative judiciary   Council of State   Presidium of the Administrative Judiciary Council   independence of courts   independence of judges   judicial self-government  
Włochy   sądownictwo administracyjne   Rada Stanu   Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego   niezależność sądów   niezawisłość sędziów   samorządność sądownictwa

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

In the legal system of the Italian Republic, there are two judicial self-government organs, which guarantee the independence of the courts and the independence of judges. The Supreme Judicial Council safeguards the independence of the common judiciary and the Presidium of the Administrative Judiciary Council — administrative judiciary. Despite the different composition of those organs, each of them ensures proper representation of judges of common and administrative courts. The election of judges by judges is the basic principle for the selection of the new council members. In addition, the competences of the Supreme Judicial Council and the Presidium of the Administrative Judiciary Council, are fundamental for guaranteeing the independence of the judiciary from the other public organs.  

W systemie prawnym Republiki Włoskiej występują dwa organy samorządu sądownictwa, gwarantujące niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Najwyższa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądownictwa powszechnego, a Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego — sądownictwa administracyjnego. Mimo odmiennego składu obu organów każdy z nich zapewnia właściwą reprezentację sędziów odpowiednio sądów powszechnych i administracyjnych. Przy wyłanianiu członków realizowana jest bowiem podstawowa zasada — wyboru sędziów przez sędziów. Gwarancją samorządności sądownictwa są ponadto kompetencje Najwyższej Rady Sądownictwa oraz Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego, mające fundamentalne znaczenie dla zapewnienia autonomii i niezależności sądownictwa od pozostałych władz.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108954   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.119.22

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 227-239

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

bg

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

99

Number of object content views in PDF format

104

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118634

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information