Object

Title: Najwyższa Rada Sądownictwa we Włoszech

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Najwyższa Rada Sądownictwa we Włoszech

Alternative title:

High Council of the Judiciary in Italy

Creator:

Urbaniak, Monika

ORCID:

0000-0002-1361-7750

Subject and Keywords:

Italy   High Council for the Judiciary   independence of judges   court   judges  
Włochy   Najwyższa Rada Sądownictwa   niezależność sędziów   sąd   sędziowie

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

The High Council for the Judiciary in Italy Consiglio Superiore della Magistratura is a constitutional organ, autonomous and independent of all other powers. It stands as a guardian of the independence of the judiciary and judges. The primary objective of the Council is to guarantee the autonomy and independence of ordinary magistrates, especially towards the executive power and the Minister of Justice. The Council also has jurisdiction for employment, assignments and transfers, promotions and disciplinary measures of judges.  

Najwyższa Rada Sądownictwa we Włoszech (Consiglio Superiore della Magistratura) jest organem konstytucyjnym niezależnym od innych władz. Stoi ona na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Podstawowym celem działania Rady jest zapewnienie autonomii sędziów, w szczególności względem władzy wykonawczej i Ministra Sprawiedliwości. Do kompetencji Rady należy wskazywanie kandydatów na sędziów oraz przeprowadzanie postępowania dyscyplinarnego względem sędziów, a także sprawy zatrudnienia, przydziałów i przenoszenia, awansów i środków dyscyplinarnych w odniesieniu do sędziów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108953   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.21

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 215-226

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

101

Number of object content views in PDF format

108

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118633

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Najwyższa Rada Sądownictwa we Włoszech Jan 12, 2023

This page uses 'cookies'. More information