Object

Title: Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP z 1997 roku jako mechanizm zapewnienia bezpieczeństwa państwa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP z 1997 roku jako mechanizm zapewnienia bezpieczeństwa państwa

Creator:

Trubalski, Artur

Subject and Keywords:

extraordinary measures   the Council of Ministers   state security  
stany nadzwyczajne   Prezydent RP   bezpieczeństwo państwa   Rada Ministrów

Abstract:

The aim of paper is analysis of extraordinary measures as a mechanism for ensuring state security. Firstly, the role and competence of the executive authorities in ensuring state security is pointed out. Secondly, circumstances and the mode of introducing extraordinary measures are presented. Futhermore, the role of individual state authorities are taken into. Summary contains conclusion about influences extraordinary measures on state security.  

Celem artykułu jest analiza nadzwyczajnych środków jako mechanizmu zapewniającego bezpieczeństwo państwa. Po pierwsze podkreśla się rolę i kompetencje organów wykonawczych w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Po drugie, przedstawiono okoliczności i sposób wprowadzania nadzwyczajnych środków. Ponadto uwzględniono rolę poszczególnych organów państwowych. Podsumowanie zawiera wnioski dotyczące wpływu nadzwyczajnych środków na bezpieczeństwo państwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89857   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Artur Trubalski

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

506

Number of object content views in PDF format

710

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95755

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information