Object

Title: Podatkowe oraz bilansowe ujęcie znaku towarowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Podatkowe oraz bilansowe ujęcie znaku towarowego

Alternative title:

Tax and balance sheet recognition of a trademark

Creator:

Ćwiąkała-Małys, Anna   Łagowski, Paweł

ORCID:

0000-0001-9812-2118   0000-0002-7126-0681

Subject and Keywords:

trademark   tax   accounting  
znak towarowy   podatki   rachunkowość

Description:

Tyt. tomu: Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego

Abstract:

The article treats, on balance sheet and tax terms, the trademark as one of the elements classified under intangible assets, which, within the changing economy, become one of the key assets in economic entities. Today, a competitive advantage is achieved precisely by accessing these resources, their use, but also their protection — precisely because of their transaction value. The purpose of the article is to provide a definition of a trade mark which is used for the purposes of balance sheet and tax law and to provide a method of standard recognition of the category of intangible assets.  

Artykuł traktuje — w ujęciu bilansowym i podatkowym — o znaku towarowym jako jednym z elementów sklasyfikowanych w ramach wartości niematerialnych i prawnych, które, biorąc pod uwagę zmieniającą się gospodarkę, stają się jednym z kluczowych aktywów w jednostkach gospodarczych. Współcześnie przewaga konkurencyjna realizowana jest właśnie dzięki dostępowi do tych zasobów, ich wykorzystywaniu, ale także ich ochrony — właśnie ze względu na ich wartość transakcyjną. Celem artykułu jest przedstawienie definicji znaku towarowego, która jest wykorzystywana na potrzeby prawa bilansowego oraz prawa podatkowego, a także przedstawienie sposobu ujęcia ewidencyjnego tej kategorii wartości niematerialnych i prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korbutowicz, Teresa. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110410   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.32.8

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 32, 2020, s. 103-116

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

Aug 10, 2020

Number of object content hits:

100

Number of object content views in PDF format

107

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121398

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information