Object

Title: Postrzeganie symboliki The Washington Redskins przez amerykańską ludność rdzenną – wspólny front czy wielość znaczeń?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postrzeganie symboliki The Washington Redskins przez amerykańską ludność rdzenną – wspólny front czy wielość znaczeń?

Alternative title:

Perception of The Washington Redskins symbols by American indigenous peoples – a common front or a multitude of meanings?

Creator:

Wojtanowski, Mateusz

Subject and Keywords:

culture   Indians   indigenous peoples   racism   trademarks  
kultura   Indianie   ludność rdzenna   rasizm   znaki towarowe

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The purpose of the paper is to present opinions of Native Americans related to the name and graphic symbol of an American football team The Washington Redskins, which are registered as its trademarks. The issue constitutes a legal problem as the group of Native activists has twice tried to cancel those registrations on the grounds that they were obtained contrary to the provision which prohibits a registration of marks that may disparage persons. The controversy carries such accusations as racism, stereotype, discrimination and cultural appropriation. The author strives to determine whether American indigenous people perceive the team’s imagery coherently (as it is usually the case according to a static view of culture) or whether the issue is rather contested among them (which evokes a dynamic view of culture as a proper framework for analysis)  

Problem artykułu stanowi stosunek amerykańskiej ludności rdzennej wobec nazwy oraz graficznego symbolu drużyny futbolu amerykańskiego The Washington Redskins. Wspomniana symbolika została zarejestrowana jako znaki towarowe zespołu, a indiańscy aktywiści dwukrotnie wszczynali postępowanie mające na celu anulowanie tych rejestracji pod zarzutem, że w momencie wpisu mogły być one uwłaczające (may disparage) dla amerykańskiej ludności rdzennej. Sprawa stanowi więc istotny problem społeczny, w ramach którego podnoszone są takie zarzuty jak rasizm, szerzenie stereotypów, dyskryminacja czy cultural appropriation. Celem artykułu jest określenie, czy Indianie postrzegają symbolikę drużyny w sposób spójny, czy raczej można mówić w ich przypadku o wielości współistniejących i kontestowanych interpretacji. W pierwszym przypadku bardziej adekwatne dla interpretacji problemu okaże się statyczne ujęcie kultury, w drugim – dynamiczne jej ujęcie

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93979   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

128

Number of object content views in PDF format

178

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/100521

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information