Object

Title: Brak rejestracji znaku towarowego — o sposobach ochrony nierejestrowanych znaków towarowych przed naruszeniami na gruncie prawa polskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Brak rejestracji znaku towarowego — o sposobach ochrony nierejestrowanych znaków towarowych przed naruszeniami na gruncie prawa polskiego

Alternative title:

Without trademark registration — on how to protect unregistered trademarks from violations under Polish law

Creator:

Gregorczyk, Michał

ORCID:

0000-0003-4572-4312

Subject and Keywords:

trademark   unregistered trademark   designations  
znak towarowy   niezarejestrowany znak towarowy   oznaczenia

Abstract:

The article aims to familiarize with the issue of unregistered trademarks. The author analyzes existing regulations in the field of national law along with an indication of the sources of EU law. The possibilities of applying them to unregistered trademarks are considered, for which there are currently no legal definitions. The author hypothesizes the need to recognize the existence of a separate legal right in the form of a right to an unregistered trademark created on the basis of the possibility of protecting unregistered trademarks on the basis of other than protection rights on a registered trademark. Consideration is given to obtaining protection for an unregistered trademark in terms of the law on combating unfair competition in the form of protection as an entrepreneur’s designation or business designation, as well as mutual relations between industrial property rights and anti-unfair competition regulations. The author compares existing regulations and caselaw and then draws conclusions regarding the possibility of their application in the specific situation of an unregistered trademark. The article ends with a summary and conclusions in which the author summarized the previous considerations, in particular the necessity to distinguish a separate right to the registered mark and recognition of its functioning on the market.  

Celem artykułu jest przybliżenie problematyki nierejestrowanych znaków towarowych. Autor dokonuje analizy istniejących regulacji z zakresu prawa krajowego wraz ze wskazaniem źródeł prawa unijnego. Rozważona zostaje możliwość stosowania ich w odniesieniu do nierejestrowanych znaków towarowych, dla których obecnie brakuje definicji legalnych. Postawiono hipotezę o konieczności uznania istnienia odrębnego dobra prawnego w postaci prawa do nierejestrowanego znaku towarowego powstałego na podstawie możliwości ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych na podstawie innych niż prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowany. Rozważono uzyskanie ochrony na nierejestrowany znak towarowy w ujęciu prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w postaci ochrony jako oznaczenia przedsiębiorcy lub oznaczenia przedsiębiorstwa, a także wzajemne relacje między ochroną na podstawie prawa własności przemysłowej a przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokonano porównania istniejących regulacji oraz orzecznictwa, a następnie wyciągnięto wnioski odnośnie do możliwości ich zastosowania w specyficznej sytuacji niezarejestrowanego znaku towarowego. Artykuł kończy podsumowanie dotychczasowych rozważań, w tym w szczególności konieczność wyróżnienia odrębne go prawa do znaku zarejestrowanego i uznanie jego funkcjonowania w obrocie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108582   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.25.1

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 25 (2018), s. 11-25

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 18, 2020

Number of object content hits:

705

Number of object content views in PDF format

720

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118170

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information