Object

Title: O niektórych problemach regulacji formy czynności prawnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O niektórych problemach regulacji formy czynności prawnych

Alternative title:

Some problems of the form requirements regulation

Creator:

Górska, Katarzyna

ORCID:

0000-0002-3773-3617

Subject and Keywords:

specific form   form requirements regulations   written form   document   signature   writing   legal definitions  
forma szczególna   regulacja prawna wymogów formalnych   forma pisemna   dokument   podpis   pismo   definicje legalne

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

In the discussion on the need and scope of the possible reform of form requirements regulations, one must not lose sight of the basic purposes of these regulations. It is intended to indicate cases in which it is necessary to maintain a specific form, to determine what is necessary to maintain it and to determine the consequences of failure of a specific form. Although the provisions on the form are heterogeneous in nature, they should be considered as the whole from a legislative perspective. Considering this, the article deals with selected problems of form requirements regulations. However, it is neither a detailed analysis of specific provisions nor a proposal for de lege ferenda solutions. The main aim of the study is to draw attention to the need to look for such directions of legislative solutions which would ensure the clarity of regulation and its systemic coherence and which could be adopted regardless of the established model of legal regulations.  
W dyskusji nad potrzebą i zakresem ewentualnej reformy regulacji formy czynności prawnych nie można tracić z pola widzenia podstawowych celów tej regulacji. Ma ona wskazywać przypadki, w których konieczne jest zachowanie formy szczególnej, określać na czym polega jej dochowanie i ustalać skutki niedochowania formy. Chociaż przepisy dotyczące formy mają niejednorodny charakter, z perspektywy legislacyjnej powinny być traktowane jako całość. Mając to na uwadze, artykuł porusza wybrane problemy regulacji formy czynności prawnych. Jego przedmiotem nie jest jednak ani szczegółowa analiza konkretnych przepisów, ani zaproponowanie rozwiązań de lege ferenda. Podstawowym celem opracowania jest zwrócenie uwagi na konieczność poszukiwania takich kierunków rozwiązań legislacyjnych, które zapewniałyby klarowność regulacji oraz jej systemową spójność i które mogłyby zostać przyjęte bez względu na ustalony model regulacji prawnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110364

DOI:

10.19195/0137-1134.120.75

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 353-366

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

67

Number of object content views in PDF format

67

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121047

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information