Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Laboratoria przyszłości. Ekowioski jako projekty edukacyjno-utopijne

Creator:

Krassowski, Marcin

Subject and Keywords:

ekowioski   antropologia środowiska   edukacja   lokalna wiedza środowiskowa   Global Ecovillage Network   utopia

Abstract:

Artykuł podejmuje problematykę oddolnych działań podejmowanych w obliczu światowego kryzysu klimatycznego. Za przykład podmiotów podejmujących takie działania służą ekowioski – tradycyjne lub intencjonalne społeczności mające na celu regenerację środowiska społecznego i naturalnego. W artykule przedstawiono analizę działań podejmowanych przez środowiska ekoosadnicze poprzez pryzmat dwóch metafor używanych na określenie ekowiosek: metafory ekowioski-laboratorium oraz ekowioski-utopii. Spojrzenie na funkcjonowanie tych społeczności poprzez wyżej wymienione metafory pozwala zobaczyć, w jaki sposób definiują przyczyny kryzysu środowiskowego oraz jakie cele przyświecają wypracowywaniu rozwiązań tych problemów. Wskazuję, że ekowioski można – inspirując się rozmyślaniami Bruno Latoura – postrzegać jako laboratoria przyszłości: miejsca diagnozowania globalnych problemów, poszukiwania ich rozwiązań w mikroskali i prób skalowania (upscaling) tych rozwiązań poprzez działania edukacyjne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2020

Identifier:

ISBN 978-83-62618-56-9

DOI:

doi:10.34616/22.20.410

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 4, s. 203-221

Rights holder:

Copyright by Marcin Krassowski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.