Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

(Geo)poetyka marzenia. Utopia – heterotopia – trzecia przestrzeń

Creator:

Piasecka, Małgorzata

ORCID:

0000-0002-8578-1488

Subject and Keywords:

marzenia   utopia   heterotopia   (nie)miejsca   (nie)ślady   geopoetyka   trzecia przestrzeń

Abstract:

Artykuł jest prezentacją autorskiego projektu badawczego. Budując koncept dotyczący marzeń, czyli fenomenów trudno uchwytnych badawczo, autorka stara się znaleźć subtelny sposób opisu, zachowując w największym stopniu ich oniryczną istotę. Szuka w zracjonalizowanym dziś świecie przestrzeni możliwej dla ujawniania się marzeń, tj. nie-binarnej, nie do końca zdesakralizowanej. Nazywa tę przestrzeń (geo)poetyką marzenia. Konstruując autorski koncept, wskazuje na metapoziom, który stanowią praktyki przestrzenne wynikające z założeń zwrotu przestrzennego. Ważne asumpty, z których twórczo czerpie, to: przestrzeń doświadczana, heterotopie, trzecie przestrzenie, cyrkulacja jako fundamentalna relacja między przestrzenią i kulturą, metafory przestrzenne. Założenia teoretyczne stanowią: koncept czasoprzestrzeni biograficznej Martine Lani-Bayle; koncept vestige et vertige, tj. śladu i śladu odwróconego; koncept poetyki marzenia Gastona Bachelarda; koncept troski o siebie Michela Foucaulta; koncept autobiografii Duccio Demetrio; koncept geopoetyki Kennetha White’a; koncept geopoetyki Elżbiety Rybickiej we współczesnym dyskursie literaturoznawczym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2020

Identifier:

ISBN 978-83-62618-56-9

DOI:

doi:10.34616/22.20.409

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 4, s. 179-202

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Piasecka

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.