Object

Title: Z zagadnień komparatystyki prawniczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Z zagadnień komparatystyki prawniczej

Alternative title:

Legal comparatistics. Selected issues

Creator:

Supernat, Jerzy

ORCID:

0000-0002-4590-0980

Subject and Keywords:

comparatistics   law   legal comparatistics  
komparatystyka   prawo   komparatystyka prawnicza

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Legal comparatistics has always been critically important for passing and applying the law, but in emerging supranational spaces is indispensable. Under these circumstances the text discusses four chosen issues: studying law and reflections on it, looking for similarities and differences, pragmatic research in the European administrative-legal space and nominal legal comparatistics.  

Komparatystyka prawnicza zawsze była istotna w stanowieniu i stosowaniu prawa, ale w sytuacji kształtowania się ponadpaństwowych przestrzeni prawnych jest niezastąpiona. W tych okolicznościach opracowanie poświęcone jest czterem wybranym zagadnieniom komparatystyki prawniczej: badaniu prawa i badaniu refleksji naukowej o nim, poszukiwaniu podobieństw i różnic, badaniom pragmatycznym w europejskiej przestrzeni administracyjno-prawnej oraz komparatystyce prawniczej nominalnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109150   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.14

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 219-234

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

May 10, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

287

Number of object content views in PDF format

293

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118768

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Z zagadnień komparatystyki prawniczej May 10, 2023

This page uses 'cookies'. More information