Object

Title: Rozwód według procedury khula w prawie egipskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rozwód według procedury khula w prawie egipskim

Alternative title:

Khula procedure divorce in Egyptian law

Creator:

Sadowski, Mirosław (1964- )

ORCID:

0000-0002-0077-8651

Subject and Keywords:

divorce under the khula procedure   Egyptian marital law   Susan Law   Egyptian law no.1 from 2000  
rozwód według procedury khula   egipskie prawo małżeńskie   Susan Law   egipska ustawa nr 1 z 2000 roku

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The article is devoted to an analysis of Egyptian divorce law under the khula procedure with a particular focus on Law no. 1 from 2000. The author ventures to show that the establishment ofthis act was a milestone on the road to the equality of women’s rights in marital law. Earlier regulations only allowed for a divorce initiated by the woman under a number of conditions or with her husband’s consent. The main innovation of Law no. 1 from 2000 is that the divorce can be granted without the consent of either the husband or the judge. It is contingent on the wife’s resignation from any financial claims she might have towards her husband according to Sharia law, either under a marriage contract or existing legal regulations.  

Artykuł stanowi analizę egipskiego prawa rozwodowego według procedury khula, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy nr 1 z 2000 roku. Autor stara się wykazać, że uchwalenie tego prawa było krokiem milowym na drodze do równouprawnienia kobiet w prawie małżeńskim. Poprzednie rozwiązania prawne uzależniały uzyskanie rozwodu z inicjatywy żony od spełnienia przez nią szeregu przesłanek lub zgody męża. Nowatorstwo rozwiązań wprowadzonych ustawą nr 1 z 2000 roku polega na tym, że rozwód nie jest uzależniony od zgody męża lub sędziego. Jest on raczej uzależniony od rezygnacji przez żonę z roszczeń finansowych wobec męża przysługujących jej zgodnie z szariatem, które wynikają z kontraktu małżeńskiego lub przepisów prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110375   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.86

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 499-510

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

177

Number of object content views in PDF format

180

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121058

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information