Object

Title: Wpływ regulacji odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na efektywność jej zachowań. Rozważania na tle ekonomicznej analizy prawa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ regulacji odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na efektywność jej zachowań. Rozważania na tle ekonomicznej analizy prawa

Alternative title:

The impact of public authority liability on the effectiveness of its acts. Reflections based on the economic analysis of law

Creator:

Baranowska, Nina

Subject and Keywords:

economic analysis of law   effectiveness   public authority   liability   tort law  
ekonomiczna analiza prawa   efektywność   odpowiedzialność odszkodowawcza   władza publiczna   prawo deliktów

Abstract:

In the article, the attempt was made to explain the problems arising from the examination of liability in the exercise of public authority from the point of view of the economic analysis of law and to assess the influence of the regulation of this liability on the effective behavior of public authority. First of all, to better clarify the problem, general assumptions of the economic analysis of law, used in the study of liability in general, were presented. On their basis, further discussion on the possibility on applying methods of the economic analysis of law to examine liability for the exercise of public authorities, the necessary modifications to the assumptions and methods used in the economic analysis of law and assessment of the suitability of its application in relation to liability for the exercise of official authority was carried out.  

W artykule podjęta została próba przedstawienia problemów powstających przy badaniu odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej z punktu widzenia ekonomicznej analizy prawa. Ocenie poddano również wpływ istnienia regulacji tej odpowiedzialności na efektywność działań władzy publicznej. Dla bardziej precyzyjnego wyjaśnienia kwestii problemowych na początku zostały przedstawione ogólne założenia ekonomicznej analizy prawa, wykorzystywane przy badaniu odpowiedzialności odszkodowawczej. Na ich podstawie przeprowadzono dalsze rozważania dotyczące możliwości stosowania metod ekonomicznej analizy prawa do badania odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej, koniecznej modyfikacji założeń i metod wykorzystywanych w ekonomicznej analizie prawa oraz ocenę przydatności jej stosowania wodniesieniu do odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108677   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 18 (2015), s. 15-29

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 21, 2020

Number of object content hits:

13

Number of object content views in PDF format

21

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118307

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information