Object

Title: Opłata stosunkowa w przypadku dobrowolnego spełnienia świadczenia przez dłużnika w aspekcie rozwojowym — analiza ekonomiczna

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Opłata stosunkowa w przypadku dobrowolnego spełnienia świadczenia przez dłużnika w aspekcie rozwojowym — analiza ekonomiczna

Alternative title:

The proportional fee in the case of voluntary performance of the debtor during executory proceedings — economic analysis

Creator:

Nowak, Martyna

ORCID:

0000-0002-7971-2718

Subject and Keywords:

economic analysis of law   proportional fee   economic efficiency of law   voluntary performance of debtor   executory proceedings  
ekonomiczna analiza prawa   opłata stosunkowa   efektywność ekonomiczna prawa   dobrowolne spełnienie świadczenia przez dłużnika   postępowanie egzekucyjne

Abstract:

The aim of this article is analyzing legal changes concerning the issue of proportional fee in the case of the debtor’s voluntary performance during executory proceedings. The main point is to show the progress of this law institution over the years and highlight the chosen method of analysis, which is the economic analysis of law. The author tries to make an evaluation of this law institution in terms of its economic efficiency — both in the general and unitary variations. The analysis of this particular law regulation makes it possible to show different kinds of alternative debtor attitudes and which variant of debtors’ behavior is the one meeting the criteria of profit maximization and loss minimization.  
Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian legislacyjnych dotyczących problematyki opłaty stosunkowej w kontekście dobrowolności spełnienia świadczenia przez dłużnika w trakcie trwającego już postępowania egzekucyjnego. Analiza została przeprowadzona na podstawie wybranych aspektów ekonomicznych. Akcent w pracy położony został zarówno na kontekst rozwojowy danej instytucji, jak i na wybraną przez autora metodę jej analizy — ekonomiczną analizę prawa. Posługując się pewnymi założeniami ekonomicznymi (racjonalność wyboru, minimalizacja kosztów, założenie ceteris paribus), dokonano próby oceny instytucji prawnej pod kątem jej efektywności ekonomicznej w ogólności oraz w ujęciu jednostkowym. Analiza regulacji prawnej związana z naliczaniem opłaty stosunkowej w dobrowolnym spełnieniu świadczenia przez dłużnika umożliwia wskazanie różnego rodzaju alternatyw decyzyjnych przysługujących osobie dłużnika i wybranie wariantu, który powinien spełniać następujące kryteria: maksymalizować zysk oraz minimalizować straty podmiotu zainteresowanego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131012

DOI:

10.19195/1733-5779.36.5

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol   eng

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 36, 2021, s. 69-80

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Oct 7, 2021

In our library since:

Oct 6, 2021

Number of object content hits:

3

Number of object content views in PDF format

3

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141682

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information