Object

Title: Rola sądownictwa administracyjnego na przykładzie względnej dewolutywności skargi kasacyjnej wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola sądownictwa administracyjnego na przykładzie względnej dewolutywności skargi kasacyjnej wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Alternative title:

The role of the administrative judiciary on the basis of the relative devolution of the cassation appeal filed with the Supreme Administrative Court

Creator:

Rozczyński, Beniamin   Mączyński, Maciej

ORCID:

0000-0003-2019-7923   0000-0002-2298-3269

Subject and Keywords:

self-control of the cassation appeal   administrative court proceedings   administrative court system  
autokontrola skargi kasacyjnej   postępowanie sądowoadministracyjne   ustrój sądów administracyjnych

Description:

Tyt. zeszytu: Publicznoprawne aspekty regulacyjnej roli państwa

Abstract:

The important role of administrative courts is to examine the legality of public administration operations, which is a manifestation of the implementation of one of the fundamental constitutional principles, i.e. the principle of a democratic state governed by the rule of law, which gives effect to the principle of social justice. The administrative courts were provided with a new procedural instrument — the exchangeability of a cassation appeal. This institution entitles the voivodship administrative court, which states that in a case the proceedings are invalid or the grounds for the cassation complaint are clearly justified, to revoke the appealed judgment or the decision, also deciding on the application of a party on the reimbursement of the cassation proceedings costs and at the same meeting to reconsider the case.  

Istotną rolą sądów administracyjnych jest badanie legalności działania administracji publicznej, co stanowi przejaw realizowania jednej z fundamentalnych zasad konstytucyjnych, jaką jest zasada demokratycznego państwa prawa, urzeczywistniająca zasadę sprawiedliwości społecznej. W tym celu sądy administracyjne zostały uposażone w nowy instrument procesowy — dewolutywność skargi kasacyjnej. Instytucja ta uprawnia wojewódzki sąd administracyjny, który stwierdzi, że w sprawie zachodzi nieważność postępowania albo podstawy skargi kasacyjnej są usprawiedliwione, do uchylenia zaskarżonego wyroku lub postanowienia, orzekając na wniosek strony także o zwrocie kosztów postępowania kasacyjnego i ponownego rozstrzygnięcia sprawy na tym samym posiedzeniu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108605   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.23.6

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 23 (2018), s. 81-98

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 19, 2020

Number of object content hits:

265

Number of object content views in PDF format

266

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118197

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information