Object

Title: Participation of the Ombudsman for Small and Medium-Sized Enterprises in the administrative court proceedings ; Udział Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniu sądowoadministracyjnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Participation of the Ombudsman for Small and Medium-Sized Enterprises in the administrative court proceedings  
Udział Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Creator:

Sylwestrzak, Dorota

ORCID:

0000-0003-4985-2880

Subject and Keywords:

Ombudsman for Small and Medium-Sized Enterprises   administrative court proceedings   procedural rights   economic freedom  
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców   postępowanie sądowoadministracyjne   uprawnienia procesowe   wolność gospodarcza

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

The activity of small and medium-sized enterprises plays an important role in the development of entrepreneurship. The state undertakes a number of actions aimed at protecting their rights on the material, procedural and institutional level. The author briefly presents the rights of the Ombudsman for Small and Medium-Sized Enterprises in proceedings before administrative courts. The intro-duced institutional solutions from the point of view of the effectiveness of protection of the rights of small and medium enterprises are evaluated. In conclusion, the author considers the creation of a new entity for the protection of small and medium enterprises to be pointless, because its competences and tasks are a duplication of the powers of the prosecutor and the Ombudsman.  

Działalność małych i średnich przedsiębiorców odgrywa istotną rolę w rozwoju przedsiębiorczości. Państwo podejmuje wiele działań zmierzających do ochrony ich praw na płaszczyźnie materialnoprawnej, proceduralnej oraz instytucjonalnej. Autorka w zwięzły sposób przedstawia uprawnienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dokonuje oceny wprowadzonych rozwiązań instytucjonalnych z punktu widzenia efektywności ochrony praw małych i średnich przedsiębiorców. W konkluzji utworzenie nowego podmiotu do ochrony małych i średnich przedsiębiorców autorka ocenia jako niecelowe, gdyż jego kompetencje i zadania stanowią powielenie uprawnień prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119195   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.329.10

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 119-130

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

61

Number of object content views in PDF format

62

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129696

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information