Object

Title: Autokontrola w postępowaniu sądowoadministracyjnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Autokontrola w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Alternative title:

Self-control in administrative court proceedings

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2022, 128

Creator:

Adamczyk, Magdalena

ORCID:

0000-0003-0957-7298

Subject and Keywords:

administrative court proceedings   self-control   administrative court   public administration body   rules of procedure before the administrative court  
postępowanie sądowoadministracyjne   autokontrola   sąd administracyjny   organ administracji publicznej   zasady postępowania przed sądem administracyjnym

Abstract:

Self-control carried out by a public administration body or an administrative court is an institution which allows one to take appropriate actions to eliminate a defective decision from legal circulation. As a means of reviewing the legality of the act by the entity issuing the decision, it may raise doubts in terms of implementing the basic principles of administrative court proceedings as well as regarding the party’s right to a court. The analysis of self-control, based on the provisions of the established law, the achievements of the doctrine, and the jurisprudence of administrative courts, will contribute to determining the nature of this institution and making conclusions as to the legitimacy and advisability of its introduction as well as its application in practice by authorized entities.  

Autokontrola dokonywana przez organ administracji publicznej czy sąd administracyjny jest instytucją, która umożliwia podjęcie stosownych czynności celem wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwego rozstrzygnięcia. Instytucja ta, jako środek umożliwiający dokonanie kontroli legalności aktu przez podmiot wydający dane rozstrzygnięcie, budzić może wątpliwości na tle realizacji podstawowych zasad postępowania sądowoadministracyjnego, a także prawa strony do sądu. Analiza samokontroli w oparciu o przepisy prawa stanowionego, dorobek doktryny oraz orzecznictwo sądów administracyjnych przyczyni się do ustalenia charakteru tej instytucji oraz poczynienia wniosków co do zasadności i celowości jej wprowadzenia oraz stosowania w praktyce przez podmioty uprawnione.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136270   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.128.1

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4116)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 25, 2023

In our library since:

Jan 25, 2023

Number of object content hits:

63

Number of object content views in PDF format

64

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146056

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information