Object

Title: Mediation in the practice of provincial administrative courts – the realization of the idea of a democratic state of law ; Mediacje w praktyce wojewódzkich sądów administracyjnych – urzeczywistnienie idei demokratycznego państwa prawa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mediation in the practice of provincial administrative courts – the realization of the idea of a democratic state of law  
Mediacje w praktyce wojewódzkich sądów administracyjnych – urzeczywistnienie idei demokratycznego państwa prawa

Creator:

Wartenberg-Kempka, Barbara   Zacharko, Lidia

Subject and Keywords:

the democratic rule of law   judicial administration   mediation  
mediacje   postępowanie sądowoadministracyjne   demokratyczne państwo prawa

Abstract:

Provisions on mediation in administrative court proceedings were introduced to the Polish legal system with effect from 1 January 2004. Despite the passage of more than twelve years since its introduction, the institution of mediation is used to a small extent. In literature, there are implications for the institution of mediation to be in conflict with the essence of administrative justice. On the other hand, it is stressed that Poland as a European Union member state is obliged to ensure the availability of mediation services. In this situation, consideration should be given whether or not there is a need to improve and adapt the existing legislation to the current needs, taking into account the experience gained during its operation, so that it becomes the basis for the increased use of the mediation institution.  

Przepisy dotyczące mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2004 r. Mimo upływu ponad dwunastu lat od ich wprowadzenia instytucja mediacji wykorzystywana jest w niewielkim stopniu. W literaturze pojawiają się głosy, że instytucja mediacji pozostaje w sprzeczności z istotą sądownictwa administracyjnego. Z drugiej strony podkreśla się, że Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej zobowiązana jest do zagwarantowania dostępności usług mediacyjnych. W tej sytuacji rozważenia wymaga, czy nie istnieje potrzeba udoskonalenia i dostosowania do aktualnych potrzeb istniejących regulacji prawnych, biorąc pod uwagę doświadczenia uzyskane w czasie ich funkcjonowania, tak aby stały się podstawą do powszechniejszego wykorzystywania omawianej instytucji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79123   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

972

Number of object content views in PDF format

1235

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82641

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information