Object

Title: Zasada państwa prawa w polskim systemie prawnym oraz konsekwencje jej naruszenia w prawie Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zasada państwa prawa w polskim systemie prawnym oraz konsekwencje jej naruszenia w prawie Unii Europejskiej

Creator:

Serzhanova, Viktoria   Krzysztofik, Edyta

Subject and Keywords:

liability of the member-states   the principle of the democratic legal state   breaching the principle of the rule of law   the Constitution of the Republic of Poland   the control of observance   the state of law  
kontrola przestrzegania   odpowiedzialność państw członkowskich   naruszenie zasady państwa prawa   państwo prawa   Konstytucja RP   zasada demokratycznego państwa prawnego

Abstract:

The principle of the state of law is a significant value and foundation of the constitutions and political systems of contemporary democratic states. However, despite assuring its guarantees in the national legal order and the existing of the instruments enabling to control its observance, in case of the states characterized by weakly preserved democratic traditions the degree of its following can decrease. Therefore, international and supranational guarantees in this case are of a considerable importance. The hereby paper aims at analyzing the principle of the state of law conceptualized in the Polish basic law and the problems connected with the control of its observance in the EU.  

Zasada państwa prawa jest istotną wartością oraz fundamentem konstytucji i ustrojów współczesnych państw demokratycznych. Jednakże, mimo zapewnienia jej gwarancji w krajowym porządku prawnym oraz istnienia instrumentów pozwalających na kontrolę jej poszanowania, w przypadku państw o słabo utrwalonych tradycjach demokracji poziom skuteczności jej przestrzegania może się obniżać. Istotne w tym zakresie pozostają zatem gwarancje o charakterze międzynarodowym i ponadnarodowym. Celem niniejszego opracowania jest analiza zasady państwa prawnego w ujęciu polskiej ustawy zasadniczej oraz problemów związanych z kontrolą jej przestrzegania w UE.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89832   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Viktoria Serzhanova   Copyright by Edyta Krzysztofik

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

8 706

Number of object content views in PDF format

11261

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95730

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information