Object

Title: Mediar y remediar: la mediación como profesión y como procedimiento para gestionar conflictos en España

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mediar y remediar: la mediación como profesión y como procedimiento para gestionar conflictos en España

Alternative title:

Mediate and remedy: mediation as a profession and as a procedure to manage conflicts in Spain  
Pośrednictwo i naprawa: mediacja jako zawód i procedura zarządzania konfliktami w Hiszpanii

Creator:

Alcaide, Carlos Villagrasa

Subject and Keywords:

Convention on the Rights of the Child   Organic Act 1/1996   family mediation   school mediation   community mediation in civil and commercial matters   mediation with the participation of minors (peer)  
Konwencja o prawach dziecka   mediacja rodzinna   mediacja szkolna   mediacja w sprawach cywilnych i handlowych   mediacja rówieśnicza

Abstract:

Mediacja jest coraz częściej wybieraną alternatywą w zawodach prawniczych jako ścieżka kariery po studiach i szkoleniach podyplomowych. Jest także opcją dla zarządzania konfliktami z uwagi na swoje zalety, do których należy znaczna autonomia stron w rozwiązywaniu konfliktu, przynajmniej w porównaniu z innymi opcjami, dającymi stronom mniejsze możliwości odpowiedzialnego i suwerennego podejmowania decyzji o własnym życiu i o relacjach międzyludzkich. Ale mediacja to nie tylko zawód nabyty po wyższym i specjalistycznym przeszkoleniu w zakresie technik ułatwiania dialogu i zarządzania pokojową komunikacją. Jest to idealny sposób na promowanie demokratycznego współistnienia i poszanowania różnorodności, dlatego coraz ważniejsze jest podkreślanie jego stosowania i promowanie mediacji także wśród dzieci i młodzieży. Istotne jest, by już od najmłodszych lat rozwijać świadomość własnych praw i respektować je. Ważne jest, aby w procesie stopniowego uczenia się dzieci nabywały kompetencje społeczne, które będą umożliwiały w przyszłości, ale też obecnie, rozwiązywanie sporów m.in. dotyczących ich własnego życia. To pokojowa droga do promowania równości naszych systemów demokratycznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Tabernacka, Magdalena. Red.   Complak, Krystian. Rec.   Bartoszewicz, Michał. Rec.   Haczkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133540   doi:10.34616/143583       ISBN 978-83-66601-80-2 (online)   ISBN 978-83-66601-80-2 (druk)

Language:

spa

Abstract Language :

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 197)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 8, 2022

In our library since:

Feb 24, 2022

Number of object content hits:

84

Number of object content views in PDF format

93

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/143583

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information