Object

Title: Mandatory mediation in family disputes in Lithuania: model and first year application experience

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mandatory mediation in family disputes in Lithuania: model and first year application experience

Alternative title:

Obowiązkowa mediacja w konfliktach rodzinnych na Litwie: model i doświadczenia po pierwszym roku obowiązywania

Creator:

Tvaronavičienė, Agnė   Intė, Odeta

Subject and Keywords:

mandatory mediation   family disputes   mediator   legal assistance provided by the state  
mediacja obowiązkowa   spory rodzinne   mediator   państwowa pomoc prawna

Abstract:

Jednym z najważniejszych dotychczas etapów rozwoju mediacji na Litwie stało się wprowadzenie obowiązkowej mediacji w sprawach rodzinnych. W opracowaniu opisano model obowiązkowej mediacji przyjęty na Litwie oraz omówiono skutki jego wprowadzenia, które dało się zaobserwować w ciągu roku od jego wejścia w życie, ponadto zidentyfikowano największe wyzwania tego modelu. Elastyczny model mediacji wprowadzony na Litwie wymaga od strony zamierzającej wszcząć postępowanie sądowe uprzedniego rozpoczęcia obowiązkowego postępowania mediacyjnego. Druga strona sporu ma możliwość wyboru – albo przystąpienia do mediacji, albo odrzucenia tej propozycji. Nadto, koszt obowiązkowej mediacji w sprawach rodzinnych jest pokrywany ze środków budżetowych. Doświadczenia pierwszego roku obowiązywania przepisów wprowadzających obowiązkową mediację w sprawach rodzinnych pokazują, że pomimo wysokiego odsetka mediacji zakończonych ugodą ponad połowa spraw objętych zakresem stosowania obowiązkowej mediacji nie dociera do etapu spotkań z mediatorem, kończąc się odmową udziału w mediacji przez drugą stronę. Z uwagi na dopuszczoną w przepisach możliwość przystąpienia do mediacji albo odrzucenia udziału w niej wiele stron korzysta z tej drugiej możliwości. Dotychczasowa praktyka pokazała również inne luki w obecnej regulacji obowiązkowej mediacji w sprawach rodzinnych, takie jak: nieostry katalog spraw, które podlegają obowiązkowej mediacji, brak odpowiednich reguł mających chronić najlepszy interes małoletnich czy dopuszczających wysłuchanie małoletnich dzieci w procesie mediacji. Niedoskonałość obecnych przepisów regulujących obowiązkową mediację skutkuje m.in. tym, że w niektórych transgranicznych postępowaniach w sprawach rodzinnych strona litewska przegrywa spór o ustalenie jurysdykcji. Ponadto, niskie stawki godzinowe przewidziane dla mediatorów prowadzących mediację finansowaną ze środków budżetowych skutkują spadkiem ich motywacji z uwagi na niskie wynagrodzenie za wykonaną pracę. Nakreślone wyżej wyzwania, będące konsekwencją obecnie przyjętego na Litwie modelu obowiązkowej mediacji w sprawach rodzinnych, stanowią przeszkodę na drodze jego pełnej skuteczności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Tabernacka, Magdalena. Red.   Complak, Krystian. Rec.   Bartoszewicz, Michał. Rec.   Haczkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133539   doi:10.34616/143582       ISBN 978-83-66601-80-2 (online)   ISBN 978-83-66601-80-2 (druk)

Language:

eng

Abstract Language :

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 197)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 8, 2022

In our library since:

Feb 24, 2022

Number of object content hits:

59

Number of object content views in PDF format

74

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/143582

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information