Object

Title: Glosa krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2018 roku, III CZP 88/17

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Glosa krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2018 roku, III CZP 88/17

Alternative title:

Critical commentary of the Supreme Court’s resolution from 23rd of February 2018, III CZP 88/17

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 126

Creator:

Szydłowska, Karolina

ORCID:

0000-0002-5448-160X

Subject and Keywords:

settlement   court settlement   settlement made before a mediator   court fee refund  
ugoda   ugoda sądowa   ugoda zawarta przed mediatorem   zwrot opłaty sądowej

Abstract:

The present commentary portrays the topic of interpretation of art. 79(1)(1)(h) from the Act on Court Costs in Civil Cases, in specific if the hypothesis of the given article consists of “out-of-court settlements”. Thesis of the resolution takes a categorical form, however it does not persuade the author of the commentary. Given the present nature of the topic as well as the fiscal theme of the issue, which is important to every participant of the civil proceeding, author attempts to confront the thesis resolved by the Supreme Court with general principles of interpretation, especially with the principle lege non distinguente nec nostrum est distinguere.  

Niniejsza glosa stanowi próbę polemiki ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonymw uchwale z dnia 23 lutego 2019 roku (III CZP 88/17). Autorka nie zgadza się z poglądem wyrażonym w uchwale, zakładającym, że przepis art. 79, ust. 1, pkt 1, lit. h ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 300) dotyczy wyłącznie ugody sądowej oraz ugody zawartej przed mediatorem. Autorka, konfrontując kategoryczną tezę uchwały z ogólnymi dyrektywami wykładni, opowiada się za szerokim rozumieniem terminu „ugody” w rozumieniu powołanego przepisu i objęcie jego hipotezą również tak zwanych „ugód pozasądowych”.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136259   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.126.23

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4056)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

Jan 24, 2023

Number of object content hits:

16

Number of object content views in PDF format

17

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145972

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information