Object

Title: Brak zainteresowania źródłem pochodzenia towaru jako przesłanka podważająca należytą staranność podatnika — glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Opolu, z dnia 27 stycznia 2017 r., o sygnaturze I SA/Op 428/16

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Brak zainteresowania źródłem pochodzenia towaru jako przesłanka podważająca należytą staranność podatnika — glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Opolu, z dnia 27 stycznia 2017 r., o sygnaturze I SA/Op 428/16

Alternative title:

Lack of interest in the origin of the goods as a premise undermining the due diligence of the taxpayer — commentary on the verdict of the Provincial Administrative Court, seat in Opole, of 27th January 2017, on the signature I SA/Op 428/16

Creator:

Maśkiewicz, Dominika

ORCID:

0000-0002-9276-8708

Subject and Keywords:

good faith of the taxpayer   due diligence   abuse   verification of the contractor   trade in rapeseed oil  
dobra wiara podatnika   należyta staranność   nadużycie   weryfikacja kontrahenta   obrót olejem rzepakowym

Abstract:

Commented judgement concerns the conditions for granting good faith to a taxpayer participation in transactions where there is a likelihood of VAT fraud and the level of detail of control that a taxpayer must submit to his contractor. Doubts arouse the court’s motive of not being interested in the origin of the goods, as well as the thesis that it is in the taxpayer’s interest to verify the contractor as accurately as possible. Both issues are reconsidered in this opinion with the citation of the doctrine and the jurisprudence of national courts and the Court of Justice of the European Union.  

Glosowane orzeczenie dotyczy przesłanek przyznania dobrej wiary podatnikowi biorącemu udział w transakcjach, w których zachodzi prawdopodobieństwo nadużycia podatku VAT oraz zakresu szczegółowości kontroli, jakiej podatnik musi poddać swojego kontrahenta. Wątpliwości budzi przywołana przez sąd przesłanka niezainteresowania źródłem pochodzenia towaru, a także teza, że to właśnie w interesie podatnika leży jak najdokładniejsza weryfikacja kontrahenta. Oba zagadnienia są w niniejszej glosie ponownie rozważane zprzytoczeniem doktryny i orzecznictwa sądów krajowych oraz TSUE

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   glosa

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108566   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.27.7

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 27 (2019), s. 103-111

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 18, 2020

Number of object content hits:

195

Number of object content views in PDF format

196

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118126

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information