Object

Title: Nadużycie pozycji dominującej przez wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie konkurencji Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nadużycie pozycji dominującej przez wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie konkurencji Unii Europejskiej

Alternative title:

Abuse of dominant position in relation to intellectual property rights in EU Competition Law

Creator:

Maziarz, Aleksander

Subject and Keywords:

abuse of dominant position   refusal to license   intellectual property rights  
nadużycie pozycji dominującej   odmowa udzielenia licencji   prawa własności intelektualnej

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The exercise of intellectual property rights may be contrary to the competition law. The role of first mentioned law is to protect the interests of their owners from unauthorized use by competitors, which naturally leads to the creation form of monopoly. Competition law is aimed at countering monopolies and thereby responding to the restriction of competition, which may also be a result of exercise of intellectual property rights. The publication analyses in what way such rights can abuse dominant position. In particular it will focus on such practices as refusing to grant a license, denying access to a key device or abusing collective management of intellectual property rights. The publication will try to determine conditions which qualify exercise of intellectual property rights as abuse of dominant position.  

Wykonywanie praw własności intelektualnej może stać w sprzeczności z prawem ochrony konkurencji. Rolą tego pierwszego jest bowiem ochrona interesów ich właściciela przed nieuprawnionym wykorzystaniem, co naturalnie prowadzi do utworzenia swego rodzaju monopolu. Prawo zaś ochrony konkurencji ma na celu przeciwdziałać monopolom i tym samym reagować na ograniczenie konkurencji, którego źródłem mogą być także prawa własności intelektualnej. W niniejszym tekście dokonano analizy wykorzystania tego typu praw w celu nadużycia pozycji dominującej przez odmowę udzielenia licencji, odmowę dostępu do urządzenia kluczowego czy zbiorowe zarządzanie prawami własności intelektualnej. W szczególności przyjrzano się przesłankom kwalifikującym wykonywanie praw własności intelektualnej jako przejawu nadużycia pozycji dominującej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109173   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.37

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 569-580

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

345

Number of object content views in PDF format

351

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118791

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information