Object

Title: Impeccable character in the context of the expungementof criminal record ; Nieskazitelność charakteru w kontekście zatarcia skazania

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Impeccable character in the context of the expungementof criminal record  
Nieskazitelność charakteru w kontekście zatarcia skazania

Creator:

Gałka, Jan

ORCID:

0000-0003-0485-6060

Subject and Keywords:

impeccable character   expungement of criminal record   administrative law   criminal law  
nieskazitelność charakteru   zatarcie skazania   prawo administracyjne   prawo karne

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Abstract:

In this article, the author considers the problem of whether it is possible, with regard to the resolution of Article 106 of the Polish Penal Code, to prove that someone is not aperson of impeccable character by using an expunged criminal record as evidence. As this article claims, from the moment of its expungement, the conviction is considered non-existent. It means that the organs of public authority cannot draw any legal consequences from the fact that someone had been con-victed in the past if the sentence is already expunged. But the law cannot obliterate the fact that someone had done, in the past, something reprehensible. The question is how to prove that someone is not aperson of impeccable character because he or she had done something reprehensible and illegal, without pointing out that this person was validly sentenced in the past, if their criminal record has already been expunged.  

Wniniejszym artykule autor rozważa, czy jest możliwe, mając na uwadze postano-wienia artykułu 106 k.k., wykazywanie, że dana osoba nie ma nieskazitelnego charakteru, poprzez powoływanie się właściwego organu na zatarte skazanie. Jak stanowi powołany przepis, zchwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. Oznacza to, iż organy władzy publicznej nie mogą wywo-dzić żadnych skutków prawnych zfaktu, że dana osoba została wprzeszłości skazana, jeżeli to skazanie uległo już zatarciu. Oczywiście prawo nie może wymazać faktu, iż ktoś dopuścił się wprze-szłości czynu nagannego inielegalnego. Mając to na uwadze, powstaje pytanie, wjaki sposób wykazać, że dana osoba nie cechuje się nieskazitelnym charakterem, ponieważ dopuściła się wprze-szłości czynu nagannego inielegalnego, bez powoływania się na prawomocne skazanie, które uległo już zatarciu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108478   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.30.10

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 30 (2019), s. 153-163

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 15, 2020

Number of object content hits:

260

Number of object content views in PDF format

271

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117825

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information