Object

Title: Administrative backbone of the international criminal justice ; Administracja jako kregosłup międzynarodowego prawa karnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Administrative backbone of the international criminal justice  
Administracja jako kregosłup międzynarodowego prawa karnego

Creator:

Jop, Artur

Subject and Keywords:

Administrative Law   Legal Theory   International Criminal Law   International Administrative Law  
teoria prawa   międzynarodowe prawo administracyjne   prawo administracyjne   międzynarodowe prawo karne

Abstract:

The goal of this paper is to underline the necessity of a strong administrative backbone within the International Criminal Law regime. Often an overlooked phenomenon in the ICL, the administrative endeavours of various Tribunals provide not only an excellent ground for comparative analysis but also a fresh, fascinating perspective on the entirety of the administrative law. The depth to which it saturates other fields of law, and the very noble ideals behind this commonly disregarded field of law. Within this paper an introduction to the International Criminal system will be made, with emphasis on its various administrative realities, and further analysis of the function of the International Criminal Courts administrative branch as an example of excellence in the field.  

Celem artykułu jest uzasadnienie konieczności budowy silnych struktur administracyjnych w systemie międzynarodowego prawa karnego. Aspekt ten jest często pomijany w trakcie analizy systemu prawa karnego międzynarodowego. Niemniej jednak działania międzynarodowych trybunałów karnych pozwalają dostrzec interesujące oraz nowatorskie spojrzenie na funkcje prawa administracyjnego i jego relacji z innymi dziedzinami prawa. Prawo administracyjne funkcjonuje w głębokiej, ale często niewidocznej symbiozie z prawem karnym międzynarodowym, pozwalając jego organom na wypełnianie swojej misji w sposób efektywny i w zgodzie z rządami prawa oraz przyjętymi normami pracy trybunałów. W artykule zawarto charakterystykę systemu prawa karnego międzynarodowego w ujęciu administracyjnym oraz dokonano analizy funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału Karnego, który stanowi przykład jednostki sądowniczej z silnym i rozbudowanym systemem administracyjnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Red.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red.   Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92954   ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw)   (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Artur Jop

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Nov 20, 2018

Number of object content hits:

68

Number of object content views in PDF format

84

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99401

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information