Object

Title: Państwo Islamskie jako związek przestępczy o charakterze zbrojnym mający na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w kontekście polskiego prawa karnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Państwo Islamskie jako związek przestępczy o charakterze zbrojnym mający na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w kontekście polskiego prawa karnego

Alternative title:

The Islamic State as an armed association having for its purpose the commission of terrorist crimes in the context of the Polish Criminal Law

Creator:

Gałka, Jan

Subject and Keywords:

criminal law   the Islamic State   terrorism   organised criminal group   criminal association   definition of a State  
prawo karne   Państwo Islamskie   zorganizowana grupa przestępcza   związek przestępczy   definicja państwa

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The Islamic State was founded in 2014 but its roots reach the times of Abu Musab Az-Zarkawi activity, the brutal terrorist from Jordan, the founder of al-Qaeda in Iraq, known also as „shaykh of the slaughterers”, who can be called „the father of nowadays terrorism”. This network of death, as President Obama has called it, have created universal fear of global war between muslims and kafirs. IS leaders call their organization „the State” but is it really the State, or maybe it is just an criminal armed association? The aim of this article is to analyse the structure and the criminal activity of IS and answer how to describe the Islamic State on the basis of the Polish Criminal Law  

Państwo Islamskie powstało w 2014 r., jednakże jego korzenie sięgają czasów działalności Abu Musaba Az-Zarkawiego, brutalnego terrorysty z Jordanii, znany również jako „szejk rzeźników”, który może być nazywany „ojcem dzisiejszego terroryzmu”. Ta „sieć śmierci”, jak nazwał Państwo Islamskie Prezydent Obama, stworzyła powszechny strach przed wychucham światowej wojny pomiędzy muzułmanami, a niewiernymi. Liderzy Państwa Islamskiego nazywają swoją organizację „państwem” ale czy rzeczywiście jest to państwo, czy może po prostu związek przestępczy o charakterze zbrojnym ? Celem niniejszego artykułu jest analiza struktury organizacyjnej i działalności kryminalnej Państwa Islamskiego oraz odpowiedź na pytanie jak postrzegać tę organizację w kontekście polskiego prawa karnego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93949   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2023

In our library since:

Dec 12, 2018

Number of object content hits:

328

Number of object content views in PDF format

372

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99378

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information