Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Pozycja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Pozycja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Autor:

Wojtera, Marcin

Temat i słowa kluczowe:

sądowa kontrola   prawo energetyczne   organy regulacyjne   Trybunał Konstytucyjny

Abstrakt:

W artykule autor analizuje sądową kontrolę działań organów administracyjnych w szerokim jej ujęciu. Następnie omówione jest pojęcie organu regulacyjnego na gruncie prawa polskiego i europejskiego. Organem regulacyjnym w sektorze energetycznym, powołanym przez polskiego ustawodawcę, jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, którego kompetencje i obowiązki uregulowane w Prawie energetycznym oraz innych ustawach zostały wskazane. Dalsza część pracy zawiera analizę wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Na gruncie przeanalizowanych orzeczeń dostrzec można silne związki między sądową kontrolą działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz innych organów regulacyjnych. Ponadto na płaszczyźnie sądowej kontroli organów regulacyjnych wyraźne są związki prawa energetycznego i prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Oficyna Prawnicza

Współtwórca:

Szydło, Wojciech. Red.   Gola, Jan. Red.   Kokocińska, Katarzyna. Rec.

Data wydania:

2017

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Identyfikator:

ISBN 978-83-62832-11-8

Język:

pol

Jest częścią:

Organy regulacyjne w społecznej gospodarce rynkowej

Właściciel praw:

Copyright by Oficyna Prawnicza

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-11-04

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117687

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji