Object

Planned object

Title: The Gas and Electricity Markets Authority – uwagi o brytyjskim organie regulacyjnym sektora energetycznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Gas and Electricity Markets Authority – uwagi o brytyjskim organie regulacyjnym sektora energetycznego

Creator:

Gola, Jan

Subject and Keywords:

The Gas and Electricity Markets Authority   regulacja   sektory infrastrukturalne   niezależny organ regulacyjny

Abstract:

Artykuł dotyczy działalności Urzędu ds. Rynków Gazu i Energii – Gas and Electricity Market Authority (GEMA) – brytyjskiego niezależnego organu regulacyjnego działającego w sektorze energetycznym. W pracy poruszona została kwestia niezależności tej instytucji oraz jej miejsca w strukturze brytyjskiej administracji publicznej. Zostały wskazane jurydyczne instrumenty działania GEMA oraz podporządkowanemu mu Biurze do spraw Rynków Gazu i Energii Elektrycznej – Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM), których stosowanie przyczynia się do ochrony interesów konsumentów w zakresie gazu transportowanego gazociągami i energii elektrycznej. Działalność́ regulacyjna tego organu związane jest z wdrażaniem fundamentalnych zasad związanych z wolnością̨ gospodarczą. Obligują̨ one do respektowania podstawowych praw podmiotów gospodarczych. Ponadto w opracowaniu omówione zostały kwestie specyfiki (istota, cechy, funkcje) sądowej kontroli decyzji tytułowego organu regulacyjnego, które in concreto związane są z tytułowym zagadnieniem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Oficyna Prawnicza

Contributor:

Szydło, Wojciech. Red.   Gola, Jan. Red.   Kokocińska, Katarzyna. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-62832-11-8

Language:

pol

Is part of:

Organy regulacyjne w społecznej gospodarce rynkowej

Rights holder:

Copyright by Oficyna Prawnicza

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information