Object

Planned object

Title: Pozycja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pozycja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Creator:

Wojtera, Marcin

Subject and Keywords:

sądowa kontrola   prawo energetyczne   organy regulacyjne   Trybunał Konstytucyjny

Abstract:

W artykule autor analizuje sądową kontrolę działań organów administracyjnych w szerokim jej ujęciu. Następnie omówione jest pojęcie organu regulacyjnego na gruncie prawa polskiego i europejskiego. Organem regulacyjnym w sektorze energetycznym, powołanym przez polskiego ustawodawcę, jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, którego kompetencje i obowiązki uregulowane w Prawie energetycznym oraz innych ustawach zostały wskazane. Dalsza część pracy zawiera analizę wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Na gruncie przeanalizowanych orzeczeń dostrzec można silne związki między sądową kontrolą działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz innych organów regulacyjnych. Ponadto na płaszczyźnie sądowej kontroli organów regulacyjnych wyraźne są związki prawa energetycznego i prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Oficyna Prawnicza

Contributor:

Szydło, Wojciech. Red.   Gola, Jan. Red.   Kokocińska, Katarzyna. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-62832-11-8

Language:

pol

Is part of:

Organy regulacyjne w społecznej gospodarce rynkowej

Rights holder:

Copyright by Oficyna Prawnicza

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information