Object

Title: Granice ingerencji postępowania upadłościowego w administracyjne postępowanie egzekucyjne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Granice ingerencji postępowania upadłościowego w administracyjne postępowanie egzekucyjne

Alternative title:

The boundaries of interference of insolvency proceedings in administrative enforcement proceedings

Creator:

Majczak, Paweł

ORCID:

0000-0002-3275-649X

Subject and Keywords:

administrative proceedings   administrative enforcement proceedings   bankruptcy proceedings   inadmissibility   suspension of enforcement  
postępowanie administracyjne   postępowanie egzekucyjne w administracji   postępowanie upadłościowe   niedopuszczalność   zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Abstract:

Every debtor has to pay his debts – if he does not, then there are proper legal procedures to enforce him to fulfil his obligations. In Polish law the most important of them are enforcement procedures – both judicial and administrative. Nevertheless, insolvency proceeding is also regarded as such a mechanism. The article constitutes a study of mutual relations between execution proceedings and insolvency proceedings understood broadly as proceedings on declaring insolvency (intended to declare the debtor insolvent) as well as proper insolvency proceedings (proceedings carried out after the declaration of insolvency). The author explains the basis for admissibility of securing the debtor’s assets in the course of proceedings on declaring bankruptcy. The paper aims at considering the possibility of enforcement proceedings (including initiation and prosecution) against the debtor for whom the court pronounces the bankruptcy.  

Każdy dłużnik zobowiązany jest do spłacania swoich długów. Na wypadek braku dobrowolnego wykonania obowiązku przewidziane są odpowiednie procedury prawne mające doprowadzić do jego przymusowej realizacji. W polskim prawie należy do nich przede wszystkim postępowanie egzekucyjne – zarówno sądowe, jak i administracyjne. Niemniej jednak postępowanie upadłościowe wpisuje się również w taki mechanizm. Artykuł stanowi studium wzajemnych relacji między postępowaniem egzekucyjnym a postępowaniem upadłościowym rozumianym szeroko jako postępowanie o ogłoszenie upadłości (mające na celu ogłoszenie upadłości dłużnika), a także właściwe postępowanie upadłościowe (postępowanie prowadzone po ogłoszeniu upadłości). Autor wyjaśnia podstawy dopuszczalności zabezpieczenia majątku dłużnika w toku postępowania o ogłoszenie upadłości. Artykuł ma na celu rozważenie możliwości przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego (w tym wszczęcia i kontynuowania) przeciwko dłużnikowi, którego sąd ogłosił upadłość.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108445   ISBN 978-83-66601-04-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-05-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.017

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 162)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 11, 2020

Number of object content hits:

1 287

Number of object content views in PDF format

1302

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117287

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information