Object

Title: Zasady ogólne postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zasady ogólne postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego

Alternative title:

General principles of restructuring proceedings and bankruptcy proceedings

Creator:

Pilarz, Karina

ORCID:

0000-0002-6078-5335

Subject and Keywords:

general principles   restructuring proceedings   bankruptcy proceedings   restructuring law   bankruptcy law  
zasady ogólne   postępowanie restrukturyzacyjne   postępowanie upadłościowe   prawo restrukturyzacyjne   prawo upadłościowe

Abstract:

Issues related to the insolvency of entrepreneurs and natural persons who do not conduct business are regulated primarily in two normative acts ‒ the Restructuring Law and the Bankruptcy Law. These regulations have independent character, they aren’t part of commercial law in the strict sense, but they can be included in commercial law in the broad sense. General principles of restructuring and bankruptcy proceedings, i.e. the main values guiding them, are determined by their subject, purpose and functions. In these proceedings are used principles expressed in international and EU law, constitutional principles, economic values, general principles of civil procedure and the main principles expressed explicitly in the acts regulating these proceedings in question and only relevant to them.  
Zagadnienia związane z niewypłacalnością przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej uregulowane są przede wszystkim w dwóch aktach normatywnych – Prawie restrukturyzacyjnym oraz Prawie upadłościowym. Regulacje te mają charakter niezależny i samodzielny, nie stanowią części prawa handlowego sensu stricto, ale można je zaliczyć do prawa handlowego sensu largo. Zasady ogólne postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowego, czyli naczelne wartości im przyświecające, determinowane są przez ich przedmiot, cel oraz funkcje. Zastosowanie w postępowaniach tych znajdują zasady wyrażone w prawie międzynarodowym i unijnym, zasady konstytucyjne, wartości ekonomiczne, zasady ogólne postępowania cywilnego oraz naczelne zasady wyrażone wprost w ustawach regulujących przedmiotowe postępowania i tylko dla nich właściwe.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108444

DOI:

10.34616/23.20.016

Language:

eng   pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 162)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

May 11, 2020

Number of object content hits:

286

Number of object content views in PDF format

296

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117286

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information