Object

Title: Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych – główne cele i założenia regulacji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych – główne cele i założenia regulacji

Alternative title:

Return to separate proceedings in commercial cases – main aims and assumptions of the regulation

Creator:

Pałęga, Dominika

Subject and Keywords:

business case   proceedings in commercial cases   contract of evidence   amendment to the Civil Procedure Code  
sprawa gospodarcza   postępowanie w sprawach gospodarczych   umowa dowodowa   nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

Abstract:

This article is aimed at explaining the changes that were introduced as a result of the amendment to the Civil Procedure Code, made by the Act of 4 July 2019 on the amendment to the Civil Procedure Code and certain other acts, in the scope of restoring separate proceedings in commercial cases. In this article it was signalled the basic aims that were behind the legislator and the crucial differences between proceedings in commercial cases and ordinary civil proceedings. Among them, it should be indicated: differences in terms of time limits, procedural institutions, which has been excluded, as well as, in particular, differences in terms of evidence proceedings, with the fundamental novum – contract of evidence. In this publication was also attempted to compare the current regulation of separate proceedings in commercial cases with the previous analogous regulation from more than seven years ago.  

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie zmian, jakie zostały wprowadzone w wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, dokonanej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w zakresie przywrócenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. W artykule zostały zasygnalizowane podstawowe cele, jakie przyświecały ustawodawcy, oraz kluczowe odrębności postępowania gospodarczego w stosunku do zwykłego postępowania cywilnego. Wśród nich należałoby wskazać na odrębności w zakresie terminów, instytucje procesowe, których zastosowanie zostało wyłączone, a także przede wszystkim odrębności w zakresie postępowania dowodowego, na czele ze swoistym novum – umową dowodową. W publikacji została także podjęta próba zestawienia obecnej regulacji odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych z poprzednio obowiązującą analogiczną regulacją sprzed ponad siedmiu lat.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108437   ISBN 978-83-66601-04-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-05-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.009

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 162)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 11, 2020

Number of object content hits:

261

Number of object content views in PDF format

272

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117276

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information