Object

Title: Charakter prawny tak zwanej umowy dowodowej z art. 458 (9) k.p.c.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Charakter prawny tak zwanej umowy dowodowej z art. 458 (9) k.p.c.

Alternative title:

The legal nature of a so-called evidence agreement described in art. 458 (9) of the Civil Procedure Code

Creator:

Skory, Maciej

ORCID:

0000-0002-1116-3169

Subject and Keywords:

evidence agreement   civil procedure   economic law   procedural agreements   contract typology  
umowa dowodowa   postępowanie cywilne   prawo gospodarcze   umowy procesowe   typologia umów

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The aim of the article is the analysis of the so-called evidence agreement described in Art.458 (9) of the Civil Procedure Code, which is the new regulation in the Polish civil procedurein economic affairs. This new type of agreement has been compared to other known Polish law so-called procedural agreements, showing differences of this type of legal construction. There has also been an attempt toevaluate the evidence agreement with regard to the rules of contract typology, as well as analysis of procedural consequences that can arise from the execution of these agreements. The possibilities of practical use of this legal institution has been also pointed out, especially in the context of possible abuses. In this context the deliberations dedicated possible causes and effects of evidence contract have also been included in this elaboration.  

Celem artykułu jest analiza regulacji prawnej tak zwanej umowy dowodowej z art. 4589 k.p.c. jako instytucji nowej w polskiej regulacji postępowania sądowego w sprawach gospodarczych. Ten nowy typ umowy zestawiono z innymi znanymi prawu polskiemu tak zwanymi umowami procesowymi, wskazując odmienności przyjętej w tym wypadku konstrukcji prawnej. Podjęta została także próba oceny umowy dowodowej z uwzględnieniem reguł typologii umów, a także analiza konsekwencji procesowych, jakie mogą powstać przy stosowaniu tego rodzaju porozumień. Zwrócono także uwagę na możliwości praktycznego wykorzystania tej instytucji, zwłaszcza w kontekście ewentualnych nadużyć. W związku z tym w opracowaniu zostały także przedstawione rozważania poświęcone ewentualnym przyczynom i skutkom wadliwości umowy dowodowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110376   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.87

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 511-526

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

71

Number of object content views in PDF format

83

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121059

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information