Object

Title: Instytucja umów dowodowych w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych i w postępowaniu arbitrażowym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Instytucja umów dowodowych w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych i w postępowaniu arbitrażowym

Alternative title:

Evidence contracts in polish economic proceedings and arbitral proceedings

Creator:

Huńczak, Oliwia

Subject and Keywords:

evidence contracts   procedural contracts   economic proceedings   arbitration   evidence proceedings  
umowa dowodowa   umowa procesowa   postępowanie gospodarcze   arbitraż   postępowanie dowodowe

Abstract:

This study analyzed an issue with evidence contracts in polish economic and arbitral proceedings. It was shown, that legal notions such as: “procedural contracts” and “evidence contracts” are well understood. Subsequently, art. 4589 Polish Code of Civil Procedure has been analyzed and discussed the current functioning of the evidence contract in arbitration proceedings. The institution of evidence contracts was compared on the basis of proceedings, indicating similarities and differences. The considerations made in this publication ultimately allowed us to determine a statement of presented novum.  
Niniejsze opracowanie poddaje analizie zagadnienie instytucji umów dowodowych oraz stanowi próbę porównania ich funkcjonowania zarówno na gruncie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, jak i postępowania arbitrażowego. W publikacji zaprezentowano kwestię rozumienia takich pojęć prawnych jak: „umowa procesowa” i „umowa dowodowa” w literaturze. W dalszej kolejności poddano analizie art. 4589 k.p.c. oraz omówiono dotychczasowe funkcjonowanie umowy dowodowej w postępowaniu arbitrażowym. Porównano instytucję umów dowodowych na gruncie obu postępowań, wskazując zarówno na podobieństwa, jak i różnice. Rozważania poczynione w ramach niniejszej publikacji ostatecznie pozwoliły na dokonanie oceny wprowadzonego novum.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108438

DOI:

10.34616/23.20.010

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 162)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

May 11, 2020

Number of object content hits:

190

Number of object content views in PDF format

215

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117277

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information