Object

Title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym

Creator:

Budniak-Rogala, Aleksandra

Subject and Keywords:

arbitration   arbitration clause   arbitration agreement   procedural contract  
arbitraż   zapis na sąd polubowny   umowy arbitrażowe   umowy procesowe

Description:

Praca doktorska. Uniwersytet Wrocławski  
Stan na dzień 30.06.2013 r.

Abstract:

This paper aims to define the legal nature of the arbitration clause and consequently to identify the legal regime applicable to the institution in question. The arbitration agreement is usually attributed with substantive nature, procedural nature or mixed (substantive-procedural) nature; sometimes it is also viewed as a contract sui generis. Based on the research conducted a conclusion can be made that an arbitration clause does not have the properties of a procedural step or the properties of a substantive step; it is also impossible to call it a substantive law contract. Nevertheless, the arbitration agreement may be attributed with a substantive law nature. Consequently, to the extent not regulated directly by the Code of Civil Procedure it should be admissible to apply to the arbitration agreement, by analogy or mutatis mutandis, the provisions of the Civil Code relating to legal transactions or to contracts.  

Celem pracy było zajęcie stanowiska odnośnie charakteru prawnego zapisu na sąd polubowny, a w konsekwencji określenie reżimu prawnego mającego zastosowanie do przedmiotowej instytucji. Umowie arbitrażowej przypisuje się zasadniczo naturę materialnoprawną, procesową lub mieszaną (materialnoprocesową); niekiedy uznaje się ją również za umowę sui generis. Przeprowadzone badania doprowadziły do wniosku, że zapis na sąd polubowny nie wykazuje ani cech czynności procesowej, ani cech czynności materialnoprawnej; nie sposób również przyjąć, jakoby stanowił on umowę prawa materialnego. Niezależnie od tego umowie arbitrażowej można jednak przypisać charakter materialnoprawny. W konsekwencji w zakresie nieuregulowanym wprost przepisami Kodeksu postępowania cywilnego należy uznać za dopuszczalne stosowanie w odniesieniu do niej analogicznie czy też odpowiednio przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących czynności prawnych lub umów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Błaszczak, Łukasz. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64668   ISBN 978-83-61370-27-7

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 57)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Aleksandra Budniak

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 12, 2022

In our library since:

Aug 30, 2015

Number of object content hits:

9 277

Number of object content views in PDF format

13373

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/64231

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information