Object

Title: Zdatność arbitrażowa sporów uchwałowych w wybranych zagranicznych porządkach prawnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zdatność arbitrażowa sporów uchwałowych w wybranych zagranicznych porządkach prawnych

Alternative title:

Objective arbitrability of intra-corporate disputes in foreign legal systems

Creator:

Chyla, Łukasz   Glinka, Justyna

ORCID:

0000-0001-7353-8125

Subject and Keywords:

intra-corporate disputes   arbitrability   corporate arbitration  
zdolność arbitrażowa   spory korporacyjne   spory uchwałowe   arbitraż korporacyjny

Abstract:

The aim of the article is to present one of the greatest controversy of international commercial arbitration, which is an objective arbitrability of corporate disputes. The article presents the comparative perspective on arbitrability in certain jurisdictions as well as legal barriers that prevent some corporate disputes from being fully subjected to arbitration proceedings by the parties by an arbitration clause. Thorough analysis helps to identify the Polish approach amid international ones and propose certain solutions to challenges faced by Polish legislator. Due to all the similarities, the main emphasis is put on the analysis of German legal system, which can thus be used by Polish doctrine and judicature to successfully overcome some of the respective obstacles to be faced in the near future.  

Problem poddania sporów ze stosunku spółki kapitałowej pod kognicję sądów polubownych to jeden z najbardziej aktualnych problemów międzynarodowego arbitrażu handlowego. W niniejszym artykule przedstawione zostało ogólne podejście do prawa arbitrażowego oraz kwestii zdatności arbitrażowej w zagranicznych jurysdykcjach. Omówienie to posłuży przede wszystkim umiejscowieniu systemu polskiego w międzynarodowym arbitrażu handlowym i próbie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ustawodawstwa poszczególnych państw rozwiązują problemy zaprezentowane w polskiej doktrynie i judykaturze. Szczególny nacisk został położony na system niemiecki — przez wzgląd na daleko idące podobieństwo do naszego systemu prawa handlowego — którego analiza może implikować podobne wnioski de lege lata i postulaty de lege ferendadla polskiego ustawodawcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108626   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.21.6

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 21 (2017), s. 79-102

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 20, 2020

Number of object content hits:

22

Number of object content views in PDF format

27

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118229

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information