Object

Title: Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych

Alternative title:

Legal effects of prejudicial awards in arbitral proceedings

Creator:

Chyla, Łukasz

ORCID:

0000-0001-7353-8125

Subject and Keywords:

prejudicial legal effects   prejudicial awards   arbitration   binding effect of prejudicial awards  
moc wiążąca orzeczenia   prejudycjalność wyroków sądów polubownych   związanie sądu polubownego prejudycjalnym wyrokiem

Abstract:

The aim of the article is to present a highly controversial issue whether the legal effects of prejudicial awards of either common court or arbitration court shall be binding for another arbitration tribunal resolving the same dispute between the same parties. This issue is broadly disputable, essentially after the Polish Supreme Court delivered two contrary judgments regarding this matter. Arguably, it remains unclear whether art. 365 of the Polish Code of Civil Procedure is applicable not only to common courts but also to arbitration tribunals. Moreover, because of the preliminary meaning of art. 1184 of the CCP, it is also questionable whether arbitration courts are bound by some provisions of civil procedure, specifically art. 365 of the CCP. The aim of this article is to analyze and address these legal issues as well as to explain why, in my opinion, arbitration tribunals shall eventually be bound by earlier awards — either those delivered by the common courts or arbitration tribunals.  

Artykuł usiłuje udzielić odpowiedzi na pytanie, czy sąd arbitrażowy związany jest mocą wcześniej wydanego, prejudycjalnego orzeczenia sądu powszechnego lub polubownego między tymi samymi stronami. Kwestia ta pozostaje w polskim prawie kontrowersyjna przede wszystkim w związku z wydaniem przez Sąd Najwyższy dwóch sprzecznych wyroków: z 26 listopada 2008 r. oraz z 13 kwietnia 2012 r. Podstawowym problemem dla uznania prejudycjalnego związania sądów polubownych wcześniejszymi orzeczeniami innych sądów jest niejasność w kwestii możliwości i zakresu stosowania do nich art. 365 k.p.c. Ponadto, w obliczu brzmienia art. 1184 k.p.c., istnieje wątpliwość odnośnie do zakresu związania sądów polubownych przepisami procedury cywilnej k.p.c., w tym zasadą mocy wiążącej prawomocnych orzeczeń z art. 365 k.p.c. Celem artykułu jest odniesienie się do powyższych, oraz wielu innych, kontrowersji dla uznania prejudycjalnego związania sądów polubownych wyrokami prejudycjalnymi, a także przeanalizowanie i odniesienie się do rozmaitych poglądów pojawiających się w doktrynie na ten temat.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108625   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.21.5

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 21 (2017), s. 61-78

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 20, 2020

Number of object content hits:

92

Number of object content views in PDF format

97

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118228

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information