Object

Title: Sprawa gospodarcza : kognicja sądów w sprawach gospodarczych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sprawa gospodarcza : kognicja sądów w sprawach gospodarczych

Alternative title:

Business matters cognition of courts in economic matters

Creator:

Gil, Izabella   Marszałkowska-Krześ, Elwira

ORCID:

0000-0001-9214-5503   0000-0003-3276-4438

Subject and Keywords:

Code of Civil Procedure   commercial court   business cases  
kodeks postępowania cywilnego   sąd gospodarczy   sprawy gospodarcze

Abstract:

The paper discusses issues related to business cases and the handling of these cases by commercial courts and describes the procedure related to submitting a case to a commercial court. This article is analyzing in detail what kind of cases are considered to be business cases in connection with the amendment to the Code of Civil Procedure made by the Act of 4 July 2019.  

W pracy omówiono kwestie związane ze sprawami gospodarczymi i rozpoznawaniem tych spraw przez sądy gospodarcze oraz opisano procedurę związaną ze złożeniem sprawy do sądu gospodarczego. Szczegółowo przeanalizowano, jakiego rodzaju sprawy zostały uznane za sprawy gospodarcze w związku ze zmianą Kodeksu postępowania cywilnego, dokonaną na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108926   ISBN 978-83-66601-08-6 (druk)   ISBN 978-83-66601-09-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.023

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 164)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Izabella Gil, Elwira Marszałkowska-Krześ

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 3, 2020

Number of object content hits:

10 552

Number of object content views in PDF format

10616

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118244

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information