Object

Title: Uproszczenie procedur administracyjnych w sprawach przedsiębiorców : wybrane zagadnienia związane z implementacją dyrektywy usługowej w prawie polskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uproszczenie procedur administracyjnych w sprawach przedsiębiorców : wybrane zagadnienia związane z implementacją dyrektywy usługowej w prawie polskim

Alternative title:

Simplification of Administrative Procedures in Entrepreneurs’ Matters : Selected Issues Related to the Implementation of the Services Directive in Polish Law

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2022, 334. Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Creator:

Pokryszka, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-4975-7496

Subject and Keywords:

entrepreneur   economic activity   state control of economic activity   simplification of administrative procedures   tacit settlement of cases  
przedsiębiorca   działalność gospodarcza   reglamentacja działalności gospodarczej   uproszczenie procedur administracyjnych   milczące załatwienie sprawy

Abstract:

The aim of the article is to present how Directive 2006/123 of the European Parliament and of the Council on services in the internal market has influenced the regulation of general procedural rules of dealing with entrepreneurs’ matters introduced first in the provisions of the Freedom of Economic Activity Act and now regulated in the Entrepreneurs’ Law. The article focuses on the most controversial implementation of the institution of “tacit settlement of cases” in the doctrine of Polish law, introduced in the provisions of the Services Directive relating to the “authorization schemes” and authorisation procedures. The author also analyzes the possibility of its application in administrative procedures regarding entrepreneurs’ matters which concern business activities subject to state control under Polish law.  

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu dyrektywy 2006/123 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym na regulację ogólnych zasad proceduralnych załatwiania spraw przedsiębiorców, wprowadzonych najpierw w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a obecnie uregulowanych w ustawie Prawo przedsiębiorców. Artykuł koncentruje się na budzącej największe kontrowersje w doktrynie prawa polskiego implementacji instytucji milczącego załatwienia sprawy, przyjętej w przepisach dyrektywy usługowej odnoszących się do systemów zezwoleń i procedur ich udzielania oraz na analizie możliwości jej zastosowania w postępowaniach administracyjnych w sprawach przedsiębiorców dotyczących działalności gospodarczej podlegającej reglamentacji w świetle przepisów prawa polskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136806   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.334.57

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2023

In our library since:

Mar 17, 2023

Number of object content hits:

19

Number of object content views in PDF format

24

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146341

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information