Object

Title: Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w drodze rozporządzenia w dobie pandemii COVID-19

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w drodze rozporządzenia w dobie pandemii COVID-19

Alternative title:

Restriction of the Freedom of Economic Activity by Regulation in the Time of the COVID-19 Pandemic

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2022, 334. Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Creator:

Trela, Anna

ORCID:

0000-0002-2014-5579

Subject and Keywords:

freedom of economic activity   reglamentation   COVID-19   regulation  
wolność działalności gospodarczej   reglamentacja   COVID-19   rozporządzenie

Abstract:

The article deals with regulations as the legal basis for introducing restrictions on the freedom of economic activity during the COVID-19 pandemic. The author analyzes the relationship between art. 22 and 31 sec. 3 of the Constitution of the Republic of Poland and indicates the understanding of the terms “restriction” and “reglamentation” of the freedom of economic activity in science and in the judicature.  

Artykuł dotyczy rozporządzenia jako podstawy prawnej wprowadzania ograniczeń wolności działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19. Autorka analizuje relacje między art. 22 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz wskazuje na rozumienie określeń „ograniczenie” oraz „reglamentacja” wolności działalności gospodarczej w nauce oraz judykaturze.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136788   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.334.39

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2023

In our library since:

Mar 17, 2023

Number of object content hits:

47

Number of object content views in PDF format

50

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146306

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information