Object

Title: Wpływ Covid-19 na kształtowanie cen artykułów konsumpcyjnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ Covid-19 na kształtowanie cen artykułów konsumpcyjnych

Alternative title:

The impact of Covid-19 pandemic on the prices of consumer goods

Creator:

Waniowski, Paweł

ORCID:

0000-0002-8054-984X

Subject and Keywords:

price   marketing   consumer goods   COVID-19  
cena   marketing   artykuły konsumpcyjne   COVID-19

Abstract:

The Covid-19 pandemic has significantly affected nearly all areas of socio-economic life, including shaping prices. An increase in the role of the state, and significant restrictions on the possibility of running a business in particular, the emergence of new inflation trends, more frequent and deeper than before changes in the business profile of enterprises, and the need to reorganize following the sanitary regulations, as well as an increase in demand activating measures, resulted in relevant changes in the level and the price structure of consumer goods. On the other hand, a growth of price sensitivity of buyers should be emphasized, and analyzes conducted by public opinion research institutions even show that for many people the necessity of paying higher and higher prices for basic products is more irritating than the restrictions resulting from the pandemic. The purpose of this article was to present various aspects of the impact of the pandemic on shaping prices of selected consumer goods, along with identifying the causes and effects of these changes, both in the short and long term. The period of the Covid-19, completely different from the previous ones, does not provide full opportunities for comparative research, but it shows many interesting and unprecedented phenomena in the field of setting prices. These phenomena have been distinguished, their specificity has been analyzed and their impact on the price formation process for consumer goods on the frequency and depth of price changes and their differentiation will be assessed. The role of price as a competitive tool in the face of pandemic constraints has also been taken into account.  

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na wszystkie niemal obszary życia społeczno-ekonomicznego, w tym również na kształtowanie się cen. Wzrost roli państwa, w tym szczególnie znaczące ograniczenia w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, pojawienie się nowych trendów inflacyjnych, częstsze i głębsze niż wcześniej zmiany profilu działalności przedsiębiorstw i konieczność reorganizacji ze względu na reżim sanitarny, a także wzrost działań aktywizujących popyt spowodowały znaczące zmiany w poziomie i strukturze cen artykułów konsumpcyjnych. Jednocześnie należy podkreślić wzrost wrażliwości nabywców na ceny, a z analiz prowadzonych przez instytucje badające opinię publiczną wynika nawet, że konieczność płacenia coraz wyższych cen za podstawowe produkty jest dla wielu osób bardziej irytująca niż ograniczenia wynikające z pandemii. Celem artykułu jest ukazanie różnych aspektów wpływu pandemii na kształtowanie cen wybranych artykułów konsumpcyjnych wraz z wyodrębnieniem przyczyn i skutków tych zmian, zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Okres pandemii COVID-19, zupełnie inny od wcześniejszych, nie daje pełnych możliwości prowadzenia badań porównawczych, ale ukazuje wiele interesujących, niespotykanych dotąd zjawisk w dziedzinie stanowienia cen. Zjawiska te zostały wyodrębnione, została dokonano analizy ich specyfiki oraz oceny wpływu na proces kształtowania cen artykułów konsumpcyjnych, na częstotliwość i głębokość zmian cen i ich różnicowanie. Została też uwzględniona rola ceny jako narzędzia walki konkurencyjnej w sytuacji ograniczeń związanych z pandemią.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Kwaśnicki, Witold. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Rudawska, Iga. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.   Witek, Lucyna. Rec.   Gardocka-Jałowiec, Anna. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.   Bronkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132293   doi:10.34616/142086       ISBN 978-83-66601-61-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-62-8 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 188)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Dec 14, 2021

In our library since:

Dec 14, 2021

Number of object content hits:

495

Number of object content views in PDF format

503

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142086

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information