Object

Title: Prewencja w obszarze aktów kwalifikujących w działalności gospodarczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prewencja w obszarze aktów kwalifikujących w działalności gospodarczej

Alternative title:

Prevention in the sphere of qualifying acts in commercial activity

Creator:

Gola, Jan

ORCID:

0000-0001-9236-9259

Subject and Keywords:

qualifying act   prevention   instruments of public commercial law   commercial activity   economic reglamentation   economic police  
akty kwalifikujące   prewencja   instrumenty publicznego prawa gospodarczego   działalność gospodarcza   reglamentacja gospodarcza   policja gospodarcza

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

This article discusses the problem of a preventive character of qualifying acts in the sphere of public commercial law. The qualifying acts decisions form one of the elements of a broader sphere of regulation, i.e., administrative reglamentation in the market economy and their purpose is a determination of the existence of certain aspects of legal or factual nature and their subsequent quantifi cation. The paper characterises the basic features of these juridical instruments as well as analyses their function in the sphere of preventive supervision. The entirety of qualifying acts was divided into subcategories, the significance of which with regard to commercial activity was also pointed out. In the ending, certain conclusions with regard to the said institution were also formulated.  

Artykuł dotyczy prewencyjnego charakteru aktów kwalifikujących w sferze publicznego prawa gospodarczego, które stanowią formę reglamentacji administracyjnej w gospodarce, a ich przedmiotem jest stwierdzenie pewnych stanów (prawnych i faktycznych) oraz ich ocena. W opracowaniu scharakteryzowano cechy tytułowych instrumentów jurydycznych oraz poddano analizie ich funkcję w obszarze nadzoru zapobiegawczego. Dokonano również podziału aktów kwalifikujących oraz zwrócono uwagę na ich znaczenie w działalności gospodarczej przedsiębiorców w społecznej gospodarce rynkowej, a także sformułowano wnioski dotyczące tej instytucji prawnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109167   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

click here to follow the link

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 489-497

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

53

Number of object content views in PDF format

60

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118785

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information