Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych – główne cele i założenia regulacji

Alternative title:

Return to separate proceedings in commercial cases – main aims and assumptions of the regulation

Creator:

Pałęga, Dominika

Subject and Keywords:

sprawa gospodarcza   postępowanie w sprawach gospodarczych   umowa dowodowa   nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

Abstract:

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie zmian, jakie zostały wprowadzone w wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, dokonanej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w zakresie przywrócenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. W artykule zostały zasygnalizowane podstawowe cele, jakie przyświecały ustawodawcy, oraz kluczowe odrębności postępowania gospodarczego w stosunku do zwykłego postępowania cywilnego. Wśród nich należałoby wskazać na odrębności w zakresie terminów, instytucje procesowe, których zastosowanie zostało wyłączone, a także przede wszystkim odrębności w zakresie postępowania dowodowego, na czele ze swoistym novum – umową dowodową. W publikacji została także podjęta próba zestawienia obecnej regulacji odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych z poprzednio obowiązującą analogiczną regulacją sprzed ponad siedmiu lat.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-04-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-05-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.009

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 162)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm