Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane instytucje noweli Kodeksu postępowania administracyjnego z 1 czerwca 2017 r. jako przykład urzeczywistnienia zasady „administracja bliżej obywatela”

Alternative title:

Selected problems of administrative code’s amendments as an example of implementing idea : administration closer units

Creator:

Szwejser, Diana

Subject and Keywords:

nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego   mediacja   milczące załatwienie sprawy   ponaglenie   tryb uproszczony

Abstract:

Artykuł dotyczy podstawowych zmian wprowadzonych do kodeksu postępowania administracyjnego nowelą z 1 czerwca 207 r. Podstawowym jego celem jest udzielenie względnie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jaka jest praktyczna wartość nowych instytucji oraz czy zmienione przepisy spełniają założenia pomysłodawców nowelizacji. Zmiany te były najobszerniejsze od wielu lat i miały na celu urzeczywistnienie zasady „administracja bliżej jednostki”. Taki też cel przyświecał autorom projektu ustawy zmieniającej. Pragnęli oni aby po wprowadzeniu przepisów obywatel miał świadomość bardziej partnerskiego podejścia administracji do siebie. Uczyniono to poprzez dodanie przepisów dotyczących milczącego załatwienia sprawy, postępowania uproszczonego oraz wprowadzono możliwość polubownego rozstrzygnięcia sprawy poprzez udział mediatora. Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie i oczekiwać ich częstego wykorzystania w praktyce

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Identifier:

ISSN 2451-2060  
ISBN 978-83-65158-15-4

Language:

pol

Relation:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 39-53

Is part of:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors